Разширеният панел за изследване на алергия- ALEX (ALlergy EXplorer)

 • ALEX- Allergy Explorer е ин витро мултиплексен алергичен тест позволяващ едновременното количествено определяне на тотално ИгЕ (tIgE) и специфично ИгЕ (sIGE) срещу голям брой алергени – както екстракти така и алергенни молекули (отделни компоненти на алергенните екстракти ). Разширеният панел на теста включва 282 алергена от следните видове: полени, микроoрганизми и спори, акари, животински алергени, отрови от насекоми, храна (ядки и семена, мляко и яйца, плодове, бобови култури , риба и морски дарове, подправки, месо, зеленчуци и гъби), латекс и др.

Пълен списък на алергените вижте тук:Алергени

 • Метод на определяне - блот технология с колориметричен ензимен тест за измерване на количество антитела от клас IgE
 • Клинично значение и информативно съдържание

ALEX панела дава възможност за получаване на почти пълна картина за сенсибилизационния статус на пациента. Предимствата на ALEX теста са :

 1. Едновременното определяне на t IgE и 282 s IgE - широка гама от алергени( тревни, дървесни и плевели ), епителна тъкан от животни (домашни и селскостопански ), акари (домашен прах), растителни храни(плодове, зеленчуци, гъби, ядки, семена, бобови растения, зърнени храни и подправки), животински храни (месо, мляко, яйце, риба и морски дарове), микроорганизми и спори( плесени и дрожди), насекоми и токсини (пчела, оса, хлебарка), латекс и др. ( 157 алергенa и 125 молекулярни компонента)
 2. Тестът дава количествен израз на резултата
 3. Включено CCD инхибиране , увеличаващо специфичността – повечето алергени произхождащи от растения и насекоми съдържат кръстосано-реактивни карбохидратни детерминанти (CCDs). Антителата насочени срещу тях, кръстосано реагират към всички протеини, съдържащи CCD епитопи. Приблизително 25% от пациентите имат анти-CCD IgE, което води до много позитивни s IgE резултати, което намалява специфичността на пробата. С включването на мощен CCDs инхибитор по време на инкубацията на пробата се намаляват неспецифичните реакции и се увеличава специфичността.
 4. Дава възможност за провеждане на специфична имунотерапия
 5. Оценка на риска за пациента – получената информация позволява избягване на тежки алергични реакции към храна и др. алергени
 6. Молекулна информация за кръстосана реактивност – високото ниво на tIgE не дава представа за специфичната сенсибилизация. Специфичните антитела продуцирани срещу различни алергени, показват, че индивида е бил в контакт с конкретен алерген, като стойности над 0,3 kUa/L се считат за положителни за този алерген. Положителният резултат обаче, не винаги корелира с клиничната изява.

Желателно е ALEX тестът да се назначава след консултация с алерголог и изследване на IgE total. Този имуноглобулин е ориентир дали в организма на човек протича алергична реакция, за да се престъпи към тестовете за определяне на точните видове алергии. За да бъде точна и прецизна алергологичната диагностика, е необходимо на първо място лекуващият лекар да получи точна информация от пациента за началото на възникване на оплакванията, тяхната продължителност, от какво са предизвикани, развитието им във времето, има ли и други членове от семейството с доказана алергия или същите симптоми. Тези сведения са необходими, за да се направи възможно най- точна диагностика. А един от диагностичните методи е именно кръвният тест за алергии. Важно е да се знае, че ALEX –тестът не се изследва по време на терапия с кортикостероиди, химиотерапия и други подтискаща имунната система лекарства. Видео за теста може да видите на следния ТУК Видео . Тестът е подходящ за възрастни и деца над 2 години. Важно! Резултатите се предоставят на разпечатка или по имейл.

 • За теста се взима венозна кръв.
 • Той е подходящ за възрастни и деца над две години.
 • Приети материали до неделя до 13ч., готови резултати в понеделник след 18ч. Приети материали до вторник до 18ч., готови резултати в сряда след 18ч.
alergy/panel_12.txt · Последна промяна: 02.12.2018 16:09 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki