Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Previous revision
alergy:panel_12 [02.12.2018 15:56]
admin
alergy:panel_12 [02.12.2018 16:09] (текуща)
admin
Ред 1: Ред 1:
 ====== Разширеният панел за изследване на алергия- ALEX (ALlergy EXplorer) ====== ====== Разширеният панел за изследване на алергия- ALEX (ALlergy EXplorer) ======
  
- +    *  ALEX- Allergy Explorer е  ин витро мултиплексен алергичен тест ​ позволяващ едновременното количествено определяне на тотално ИгЕ (tIgE) и специфично ИгЕ (sIGE) срещу голям брой ​ алергени – както екстракти така и алергенни молекули (отделни компоненти на  алергенните екстракти ). Разширеният панел на теста ​ включва 282 алергена от следните видове:​ полени,​ микроoрганизми и спори, акари, животински алергени,​ отрови от насекоми,​ храна (ядки и семена,​ мляко и яйца, плодове,​ бобови култури , риба и морски дарове,​ подправки,​ месо, зеленчуци и гъби), латекс и др. 
-Разширеният панел на ALEX  ( Allergy EXplorer )– теста ​ включва 282 алергена от следните видове:​ полени,​ микроoрганизми и спори, акари, животински алергени,​ отрови от насекоми,​ храна (ядки и семена,​ мляко и яйца, плодове,​ бобови култури , риба и морски дарове,​ подправки,​ месо, зеленчуци и гъби), латекс и др. +
 Пълен списък на алергените вижте тук:​[[https://​cibalab.com/​wp/​%D0%BF%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D1%81-%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8/​|Алергени]] Пълен списък на алергените вижте тук:​[[https://​cibalab.com/​wp/​%D0%BF%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D1%81-%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8/​|Алергени]]
 +
 +
 +   * Метод на определяне ​  - блот технология с колориметричен ензимен тест за измерване на количество антитела от клас IgE
 +
 +  *  Клинично значение и информативно съдържание  ​
 +
 + ALEX панела дава възможност за получаване на почти пълна картина за сенсибилизационния статус на пациента. Предимствата на ALEX теста са : 
 +  - Едновременното определяне на t IgE и 282 s IgE - широка гама от алергени( тревни,​ дървесни и плевели ), епителна тъкан от животни (домашни и селскостопански ), акари (домашен прах), растителни храни(плодове,​ зеленчуци,​ гъби, ядки, семена,​ бобови растения,​ зърнени храни и подправки),​ животински храни (месо, мляко, яйце, риба и морски дарове),​ микроорганизми и спори( плесени и дрожди),​ насекоми и токсини (пчела,​ оса, хлебарка),​ латекс и др. ( 157 алергенa и 125 молекулярни компонента)
 +  - Тестът дава количествен израз на резултата
 +  - Включено CCD инхибиране , увеличаващо специфичността – повечето алергени произхождащи от растения и насекоми съдържат кръстосано-реактивни карбохидратни детерминанти (CCDs). Антителата насочени срещу тях, кръстосано реагират към всички протеини,​ съдържащи CCD епитопи. Приблизително 25% от пациентите имат анти-CCD IgE, което води до много позитивни s IgE резултати,​ което намалява специфичността на пробата. С включването на мощен CCDs инхибитор по време на инкубацията на пробата се намаляват неспецифичните реакции и се увеличава специфичността.
 +  - Дава възможност за провеждане на специфична имунотерапия ​
 +  - Оценка на риска за пациента –  получената информация позволява избягване на  тежки алергични реакции към храна и др. алергени
 +  - Молекулна информация за кръстосана реактивност – високото ниво на tIgE не дава представа за специфичната сенсибилизация. Специфичните антитела продуцирани срещу различни алергени,​ показват,​ че индивида е бил в контакт с конкретен алерген,​ като стойности над 0,3 kUa/L се считат за положителни за този алерген. Положителният резултат обаче, ​ не винаги корелира с клиничната изява.
 +
 +Желателно е ALEX тестът да се назначава след консултация с алерголог и изследване на IgE total. Този имуноглобулин е ориентир дали в организма на човек протича алергична реакция,​ за да се престъпи към тестовете за определяне на точните видове алергии. ​ За да бъде точна и прецизна алергологичната диагностика,​ е необходимо на първо място лекуващият лекар да получи точна информация от пациента за началото на възникване на оплакванията,​ тяхната продължителност,​ от какво са предизвикани,​ развитието им във времето,​ има ли и други членове от семейството с доказана алергия или същите симптоми. Тези сведения са необходими,​ за да се направи възможно най- точна диагностика. А един от диагностичните методи е именно кръвният ​ тест за алергии. Важно е да се знае, че ALEX –тестът не се изследва по време на терапия с кортикостероиди,​ химиотерапия и други подтискаща имунната система лекарства. Видео за теста може да видите на следния ТУК [[https://​drive.google.com/​file/​d/​1Ul-RPI7K440nKfJD3Tw5LEJ-Gc-Qa0mA/​view|Видео]] . Тестът е подходящ за възрастни и деца над 2 години.
 +Важно! Резултатите се предоставят на разпечатка или по имейл.
  
   *** За теста се взима венозна кръв.** ​   *** За теста се взима венозна кръв.** ​
Ред 10: Ред 25:
  
  
-ALEX – тестът се назначава след консултация с лекар специалист (алерголог),​ като преди него е препоръчително изследване на общите ИгЕ ( IgE total ). Този имуноглобулин е ориентир дали в организма на човек протича алергична реакция,​ за да се престъпи към тестовете за определяне на точните видове алергии. ​ За да бъде точна и прецизна алергологичната диагностика,​ е необходимо на първо място лекуващият лекар да получи точна информация от пациента за началото на възникване на оплакванията,​ тяхната продължителност,​ от какво са предизвикани,​ развитието им във времето,​ има ли и други членове от семейството с доказана алергия или същите симптоми. Тези сведения са необходими,​ за да се направи възможно най- точна диагностика. А един от диагностичните методи е именно кръвният ​ тест за алергии. Важно е да се знае, че ALEX –тестът не се изследва по време на терапия с кортикостероиди,​ химиотерапия и други подтискаща имунната система лекарства. Видео за теста може да видите на следния ТУК [[https://​drive.google.com/​file/​d/​1Ul-RPI7K440nKfJD3Tw5LEJ-Gc-Qa0mA/​view|Видео]] 
  
-**Предимства ​ и приложения на ALEX – теста**:​ 
  
-  * Едновремено определяне на 282 алергена ​ (157 алергенни и 125 молекулярни компонента) +
-  * Едновременно определяне на тотално ИгЕ (IgE total ) и специфични ИгЕ на  пациента +
-  * Количествен израз на пациентския резултат +
-  * Информация за кръстосана реактивност +
-  * Индикация за специфична имунотерапия +
-  * Оценка на риска за пациента – за избягване на тежки алергични реaкции към храни +
-  * Индикация за специфична имунотерапия – включването на алергенни молекули в панела на ALEX – теста спомага за интерпретацията на получените положителни резултати.+
  
alergy/panel_12.txt · Последна промяна: 02.12.2018 16:09 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki