Панел 4 (Rrx2) - Регионални причинители

Диагностични панели даващи информация за причиняването на алергия от групата алергени включено в съответния панел като цяло, т.е. не дава изформация за всеки отделен алерген в панела!

Този панел се състои от следните алергени:

  • Dermatophagoides farinae
  • Alternaria alternate
  • Кон
  • Куче
  • Котка
alergy/panel_4.txt · Последна промяна: 02.10.2014 11:32 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki