Панел 5 (sx1) - Инхалаторни причинители

Диагностични панели даващи информация за причиняването на алергия от групата алергени включено в съответния панел като цяло, т.е. не дава изформация за всеки отделен алерген в панела!

Този панел се състои от следните алергени:

  • Ливадна тимотейка
  • Ръж
  • Бреза
  • Див пелин
  • Домашен прах
  • Котка
  • Куче
  • Cladosporium Herbarum ( Мухъл )
alergy/panel_5.txt · Последна промяна: 02.10.2014 11:32 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki