Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Предходна версия
Следваща версия
Предходна версия
alergy:panel_5 [25.09.2012 12:23]
admin
alergy:panel_5 [02.10.2014 11:32] (текуща)
admin
Ред 1: Ред 1:
 ====== Панел 5 (sx1) - Инхалаторни причинители ====== ====== Панел 5 (sx1) - Инхалаторни причинители ======
  
-Резултата дава информация за причиняването на алергия от групата алергени включени в панел като цало, а не за всеки отделен алерген!+Диагностични панели ​даващи информация за причиняването на алергия от групата алергени включено в съответния ​панел като цяло, т.е. **не дава** изформация ​за всеки отделен алерген ​в панела! 
    
 Този панел се състои от следните алергени: ​ Този панел се състои от следните алергени: ​
alergy/panel_5.1348565026.txt.gz · Последна промяна: 02.10.2014 11:32 (външна редакция)
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki