Панел INFANT Phadiatop-общо изследване за алергия при малки деца

Диагностичен панел, даващ информация за причиняването на алергия от групата алергени включени в съответния панел като цяло, т.е. не дава изформация за всеки отделен алерген в панела!

За диагностика на алергии при малки деца (0-5 год.). Състои се от основни хранителни и инхалаторни алергени,които са най-честите причинители на алергии в световен мащаб,включително -соя,фастък,мляко,яйчен белтък,пшеница,риба.Дава информация дали детето има алргия.Ако теста е положителен следва да се прецизира към кой алерген е свръхчувствителноста.

alergy/panel_infant_phadiatop.txt · Последна промяна: 25.01.2019 14:03 от milena
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki