Панел INFANT Phadiatop-общо изследване за алергия при малки деца

За диагностика на алергии при малки деца (0-5 год.). Състои се от основни хранителни и инхалаторни алергени,които са най-честите причинители на алергии в световен мащаб,включително -соя,фастък,мляко,яйчен белтък,пшеница,риба.Дава информация дали детето има алргия.Ако теста е положителен следва да се прецизира към кой алерген е свръхчувствителноста.

alergy/panel_infant_phadiatop.txt · Последна промяна: 22.08.2013 17:27 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki