Панел Phadiatop-общо изследване за алергия

За диагностика на алергичен процес,за деца над 5г.възраст и възрастни. Състои се от основни инхалаторни алергени,които са най-честите причинители на алергии .Дава информация дали пациента има алeргия.Ако теста е положителен следва да се прецизира към кой алерген е свръхчувствителноста.

alergy/panel_phadiatop.txt · Последна промяна: 02.10.2012 20:11 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki