Диагностика за алергия причинена от производствени причинители

Tеста показва наличието на IgE антитела срещу алерген от:

  • Latex (k82)
alergy/proizvodstveni_pri4initeli.txt · Последна промяна: 25.09.2012 11:32 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki