Алергии и Хранителен интолеранс

Изследванията в този раздел са разделени на две основни групи:

  • Изследване за чувствителност към група алергени-резултата е за цялата група и не дава информация за алергия към конкретен алерген
  • Изследване за всеки отделен алерген от група алергени-резултата е за конкретен алерген в групата
  • Изследване за единичен алерген
  • Изследване на хранителен интолеранс

Изследвания:

alergy/start.txt · Последна промяна: 22.08.2013 17:25 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki