Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
biochemistry:alat [13.03.2018 09:53]
admin [АлАТ]
biochemistry:alat [03.05.2019 15:47] (текуща)
milena [АлАТ (GPT; ALT)]
Ред 1: Ред 1:
-====== АлАТ ======+====== АлАТ ​(GPT; ALT) ======
 ^LOINC ​ |1742-6 ​ | ^LOINC ​ |1742-6 ​ |
 ^Кратко наименование|АлАт ​ | ^Кратко наименование|АлАт ​ |
-^Пълно наименование на теста|Активност на АлАТ в серум или плазма |+^Пълно наименование на теста|Активност на АлАТ ​(Аланин-Амино-Трансфераза) ​в серум или плазма |
 ^Мерни единици |U/L  | ^Мерни единици |U/L  |
 ^Методика ​ |UV  (IFCC) ​ | ^Методика ​ |UV  (IFCC) ​ |
-^Други имена ​ |АлАТ, ​АланинАминоТрансфераза, ​ALT, Alanine aminotransferase,​ГПТ ​  |+^Други имена ​ |АлАТ, ​ALT, Alanine Aminotransferase,​ ГПТ, Глутамат-Пируват-Трансаминаза, ​GPT  ​|
 ^Материал ​ |Серум или плазма | ^Материал ​ |Серум или плазма |
-^Условия за изследване |Сутрин на гладно|+^Условия за изследване |Сутрин на гладно ​или по схема, предписана от лекар ​|
 ^Референтни стойности^  ​ ^Референтни стойности^  ​
 ^Възраст ​ ^Общи ​ ^Мъже ​ ^Жени ​ ^  ^Възраст ​ ^Общи ​ ^Мъже ​ ^Жени ​ ^ 
-|0  - 1 год.|28,00-44,00  |  |  | +|0  - 1 год.|< 50,00  |  |  | 
-|1 год. - 13 години ​ |<​30,​00 ​ |  |  | +|1 год. - 13 години ​ |< 30,00  |  |  | 
-|13 год. - 19 год. ​ |<​33,​00 ​ |  |  | +|13 год. - 19 год. ​ |< 33,00  |  |  | 
-|19 год. - ∞  |<41 |<​41|<​33| +|19 год. - ∞  |< 41,00 |<41,00|<33,00
 + 
 ===== Информация за пациенти ===== ===== Информация за пациенти =====
  
Ред 40: Ред 40:
 ===== Информация за лекари ===== ===== Информация за лекари =====
  
-===== Информация за партьори =====+===== Информация за партньори =====
  
  
  
  
biochemistry/alat.1520927609.txt.gz · Последна промяна: 13.03.2018 09:53 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki