Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
biochemistry:albumin [07.02.2018 16:18]
admin [Албумин]
biochemistry:albumin [03.05.2019 14:42] (текуща)
milena [Албумин (Albumin)]
Ред 1: Ред 1:
-====== Албумин ======+====== Албумин ​(Albumin) ​======
  
 ^LOINC ​ |61151-7 ​ | ^LOINC ​ |61151-7 ​ |
 ^Кратко наименование|Албумин | ^Кратко наименование|Албумин |
-^Пълно наименование на теста|Концентрация на албумин в серум |+^Пълно наименование на теста|Концентрация на албумин в серум ​или плазма ​|
 ^Мерни единици ​ |g/L  | ^Мерни единици ​ |g/L  |
-^Методика ​ |Bromcresolgreen (BCG)  |+^Методика ​ |Колориметричен метод с Bromcresolgreen (BCG)  |
 ^Други имена ​ |Albumin ​ | ^Други имена ​ |Albumin ​ |
-^Материал ​ |Серум ​  |+^Материал ​ |Серум ​или плазма ​  |
 ^Условия за транспорт и стабилност ​ |2-8º C, до 24 часа | ^Условия за транспорт и стабилност ​ |2-8º C, до 24 часа |
 ^Условия за пробовземане |Сутрин,​ на гладно или по схема, предписана от лекар ​ | ^Условия за пробовземане |Сутрин,​ на гладно или по схема, предписана от лекар ​ |
Ред 41: Ред 41:
  
 ==== Отклонение от нормалните (референтни) стойности ==== ==== Отклонение от нормалните (референтни) стойности ====
-  ​* Референтни интервали /деца и възрастни/​ - 35 – 50 g/L. По- ниски стойности се наблюдават при новородени. +   
-  ​* ​Интраиндивидуални вариации -3,9%. Интериндивидуални вариации – 8,9%. Вариации на метода – 3,4%. Причини за вариации – серумната концентрация на албуменът се влияе от степента на хидратация+Интраиндивидуални вариации -3,9%. Интериндивидуални вариации – 8,9%. Вариации на метода – 3,4%. Причини за вариации – серумната концентрация на албуминът се влияе от степента на хидратация
   * Повишени стойности на албумин са необичайни:​ при обезводняване,​ при инфузия на плазма или други албумин съдържащи течности.   * Повишени стойности на албумин са необичайни:​ при обезводняване,​ при инфузия на плазма или други албумин съдържащи течности.
 Понижени стойности на албумина:​ Понижени стойности на албумина:​
biochemistry/albumin.1518013103.txt.gz · Последна промяна: 07.02.2018 16:18 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki