Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
biochemistry:alkalna_fsfataza [13.03.2018 10:02]
admin [Алкална фосфатаза]
biochemistry:alkalna_fsfataza [03.05.2019 14:54] (текуща)
milena [Алкална фосфатаза (Alkaline Phosphatase)]
Ред 1: Ред 1:
-====== Алкална фосфатаза ======+====== Алкална фосфатаза ​(Alkaline Phosphatase) ​======
  
 ^LOINC ​ |6768-6 | ^LOINC ​ |6768-6 |
 ^Кратко наименование|Алкалана фосфатаза ​ | ^Кратко наименование|Алкалана фосфатаза ​ |
-^Пълно наименование на теста|Активност на Алкалана фосфатаза в серум ​или плазма ​|+^Пълно наименование на теста|Активност на Алкалана фосфатаза в серум |
 ^Мерни единици ​ |U/l  | ^Мерни единици ​ |U/l  |
 ^Методика ​ |Колориметричен, ​ p-нитрофенол ​ | ^Методика ​ |Колориметричен, ​ p-нитрофенол ​ |
-^Други имена ​ |ALP,AF, АФ  | +^Други имена ​ |ALP, AF, АФ  | 
-^Материал ​ |Серум или плазма ​ |+^Материал ​ |Серум или плазма ​(Li-хепарин) ​ |
 ^Условия за транспорт и стабилност ​ |2-8º C, до 24 часа | ^Условия за транспорт и стабилност ​ |2-8º C, до 24 часа |
 ^Условия за пробовземане |Сутрин,​ на гладно ​  | ^Условия за пробовземане |Сутрин,​ на гладно ​  |
Ред 20: Ред 20:
 |55 год. - ∞  |<140,00 |<​120,​00|<​140,​00| |55 год. - ∞  |<140,00 |<​120,​00|<​140,​00|
 ===== Информация за пациенти ===== ===== Информация за пациенти =====
 +==== Същност на изследването ====
  
 Алкалната фосфатаза /ALP/  е цинк съдържащ металоензим,​ който се активира от Mg2+ и други двувалентни йони. Алкалната фосфатаза е ензим - хидролаза,​ който катализира хидролизата на различни фосфатни естери с рН-оптимум в алкалната област. Този ензим има различни изоформи,​ някои от които са истински изоензими,​ т.е. кодирани от различни гени. ALP е широко разпространена в различните тъкани на тялото,​ като специално се свързва с костите (остеобласти/;​ тънките черва /​мукозните клетки/;​ черния дроб /​клетките на жлъчната система/;​ плацентата;​ бъбреците /​проксималните тубули/​ . Костната,​ чернодробната и бъбречната изоформи имат еднаква аминокиселинна последователност /​кодирана от хромозома 1/, но различна въглехидратна съставка. Чревната и плацентарната форма имат подобна първична структура /​кодирана от хромозома 2/. Варианти на плацентарен изоензим понякога се експресират при пациенти с злокачествени образувания /т.нар. изоензим на Regan/. АФ, която ​ нормално присъства в плазмата е в приблизително еднакви количества от хепатобилиарен и костен произход. Алкалната фосфатаза /ALP/  е цинк съдържащ металоензим,​ който се активира от Mg2+ и други двувалентни йони. Алкалната фосфатаза е ензим - хидролаза,​ който катализира хидролизата на различни фосфатни естери с рН-оптимум в алкалната област. Този ензим има различни изоформи,​ някои от които са истински изоензими,​ т.е. кодирани от различни гени. ALP е широко разпространена в различните тъкани на тялото,​ като специално се свързва с костите (остеобласти/;​ тънките черва /​мукозните клетки/;​ черния дроб /​клетките на жлъчната система/;​ плацентата;​ бъбреците /​проксималните тубули/​ . Костната,​ чернодробната и бъбречната изоформи имат еднаква аминокиселинна последователност /​кодирана от хромозома 1/, но различна въглехидратна съставка. Чревната и плацентарната форма имат подобна първична структура /​кодирана от хромозома 2/. Варианти на плацентарен изоензим понякога се експресират при пациенти с злокачествени образувания /т.нар. изоензим на Regan/. АФ, която ​ нормално присъства в плазмата е в приблизително еднакви количества от хепатобилиарен и костен произход.
biochemistry/alkalna_fsfataza.1520928124.txt.gz · Последна промяна: 13.03.2018 10:02 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki