Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Предходна версия
Последна версия Both sides next revision
biochemistry:asat [03.05.2019 15:29]
milena [АсАТ (AST; GOT)]
biochemistry:asat [03.05.2019 15:48]
milena [АсАТ (AST; GOT)]
Ред 3: Ред 3:
 ^LOINC ​ |1920-8 | ^LOINC ​ |1920-8 |
 ^Кратко наименование|АсАТ ​ | ^Кратко наименование|АсАТ ​ |
-^Пълно наименование на теста|Активност на АсАТ в серум или плазма |+^Пълно наименование на теста|Активност на АсАТ ​(Аспартат-Амино-Трансфераза) ​в серум или плазма |
 ^Мерни единици ​ |U/L  | ^Мерни единици ​ |U/L  |
 ^Методика ​ |UV  (IFCC) ​ | ^Методика ​ |UV  (IFCC) ​ |
-^Други имена ​ | Аспартат-Амино-Трансфераза, ​AST, Aspartate Aminotransferase,​ GOT, ГОТ, Глутамат-Оксалацетат-Трансаминаза |+^Други имена ​ |AST, Aspartate Aminotransferase,​ GOT, ГОТ, Глутамат-Оксалацетат-Трансаминаза |
 ^Материал ​ |Серум или плазма ​ | ^Материал ​ |Серум или плазма ​ |
 ^Условия за транспорт и стабилност ​ |2-8º C, до 24 часа | ^Условия за транспорт и стабилност ​ |2-8º C, до 24 часа |
biochemistry/asat.txt · Последна промяна: 03.05.2019 15:49 от milena
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki