Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Предходна версия
biochemistry:asat [03.05.2019 15:48]
milena [АсАТ (AST; GOT)]
biochemistry:asat [03.05.2019 15:49] (текуща)
milena [АсАТ (AST; GOT)]
Ред 9: Ред 9:
 ^Материал ​ |Серум или плазма ​ | ^Материал ​ |Серум или плазма ​ |
 ^Условия за транспорт и стабилност ​ |2-8º C, до 24 часа | ^Условия за транспорт и стабилност ​ |2-8º C, до 24 часа |
-^Условия за пробовземане |Сутрин,​ на гладно или през деня ​по  ​искане от лекар ​ |+^Условия за пробовземане |Сутрин,​ на гладно или ​по схема, ​предписана от лекар ​ |
 ^Референтни стойности ​ |Мъже до 40; Жени до 32 | ^Референтни стойности ​ |Мъже до 40; Жени до 32 |
 ^Референтни стойности^  ​ ^Референтни стойности^  ​
biochemistry/asat.txt · Последна промяна: 03.05.2019 15:49 от milena
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki