Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
biochemistry:glprofil [21.03.2016 09:32]
milena [Отклонение от нормалните (референтни) стойности]
biochemistry:glprofil [21.03.2016 11:35]
milena [Глюкозен профил/Кръвно-захарен профил/]
Ред 10: Ред 10:
 ^Условия за транспорт и стабилност ​ |Серум:​ 8 часа при (15-25оС),​ 72 часа при (2-8оС). Хемолизат:​ 12 часа при (23оС), 5 дни при (6оС) | ^Условия за транспорт и стабилност ​ |Серум:​ 8 часа при (15-25оС),​ 72 часа при (2-8оС). Хемолизат:​ 12 часа при (23оС), 5 дни при (6оС) |
 ^Условия за пробовземане |по схема, предписана от лекар ​ | ^Условия за пробовземане |по схема, предписана от лекар ​ |
-^Референтни стойности ​ |0 мин: венозна кръв: 3.8 -  6.1 mmol/l; 0 мин: ​периферна кръв: 3.5 - 5.5 mmol/l; 60 мин: до 8.9 за мъже и небременни жени mmol/l; 120 мин: до 7.8 за мъже и небременни жени mmol/​l  ​|+^Референтни стойности ​ |На гладно: венозна кръв: 3.8 - 6.1периферна кръв: ​ 3.5 - 5.5 |
  
  
Ред 61: Ред 61:
  
 ==== Често задавани въпроси ==== ==== Често задавани въпроси ====
 +
 +**//У дома имам глюкомер и мога сам да измервам кръвната си захар. Трябва ли да правя и КЗП в лаборатория?​
 +//
 +**
 +
 +Самостоятелното измерване на кръвната захар се насърчава при пациентите с диабет,​ особено при тези, получаващи многократни дози инсулин или на терапия с инсулинова помпа. При тях е необходимо сами да измерват кръвната захар в много ситуации:​ преди основните хранения и междинни закуски,​ понякога постпрандиално,​ преди лягане,​ преди физически упражнения,​ при съмнение за ниска кръвна захар (хипогликемия),​след лечение на хипогликемично състояние,​ до достигане на нормални стойности на кръвната захар, преди изпълнение на критични задачи (например шофиране) и т.н.
 +
 +Всичко това не означава,​ че пациентите не трябва да провеждат КЗП в лаборатории. Точно обратното в медицинските лаборатории анализите се извършват от висококвалифицирани медицински специалисти,​ провежда се вътрелабораторен качествен контрол,​ което гарантира надеждността на резултатите и получените резултати се валидират от лекар-специалист.
  
 ===== Информация за лекари ===== ===== Информация за лекари =====
biochemistry/glprofil.txt · Последна промяна: 25.04.2019 17:25 от milena
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki