Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
biochemistry:glprofil [21.03.2016 10:12]
milena [Често задавани въпроси]
biochemistry:glprofil [21.03.2016 11:35]
milena [Глюкозен профил/Кръвно-захарен профил/]
Ред 10: Ред 10:
 ^Условия за транспорт и стабилност ​ |Серум:​ 8 часа при (15-25оС),​ 72 часа при (2-8оС). Хемолизат:​ 12 часа при (23оС), 5 дни при (6оС) | ^Условия за транспорт и стабилност ​ |Серум:​ 8 часа при (15-25оС),​ 72 часа при (2-8оС). Хемолизат:​ 12 часа при (23оС), 5 дни при (6оС) |
 ^Условия за пробовземане |по схема, предписана от лекар ​ | ^Условия за пробовземане |по схема, предписана от лекар ​ |
-^Референтни стойности ​ |0 мин: венозна кръв: 3.8 -  6.1 mmol/l; 0 мин: ​периферна кръв: 3.5 - 5.5 mmol/l; 60 мин: до 8.9 за мъже и небременни жени mmol/l; 120 мин: до 7.8 за мъже и небременни жени mmol/​l  ​|+^Референтни стойности ​ |На гладно: венозна кръв: 3.8 - 6.1периферна кръв: ​ 3.5 - 5.5 |
  
  
biochemistry/glprofil.txt · Последна промяна: 25.04.2019 17:25 от milena
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki