Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Предходна версия
Следваща версия
Предходна версия
biochemistry:hdl [11.10.2012 14:40]
admin
biochemistry:hdl [13.05.2019 16:17] (текуща)
milena [Защо и кога се изследва?]
Ред 1: Ред 1:
-====== Холестерол-HDL ======+====== Холестерол-HDL ​( HDL-Cholesterol ) ====== 
 + 
 +^LOINC ​ |14646-4 ​ | 
 +^Кратко наименование|HDL-холестерол ​ | 
 +^Пълно наименование на теста|Концентрация на Холестерол в липопротеини с висока плътност в серум | 
 +^Мерни единици ​ |mmol/​L ​ | 
 +^Методика ​ |Хомогенен ензимен колориметричен метод ​ | 
 +^Други имена ​ |HDL-Cholesterol,​ High-density Lipoprotein Cholesterol,​ HDL, HDL-C | 
 +^Материал ​ |Серум или плазма (Li-хепарин) ​ | 
 +^Условия за транспорт и стабилност ​ |2-8º C, до 24 часа | 
 +^Условия за пробовземане |Сутрин,​ на гладно или по схема, предписана от лекар ​ | 
 +^Прицелна стойност ^    
 +^Възраст ​ ^Общи ​ ^Мъже ​ ^Жени ​ ^  
 +|0 - ∞  | >1.45 |>​1.45 ​ |>​1.55 ​ | 
 +===== Информация за пациенти ===== 
 +==== Същност на изследването ​====
  
 **HDL-холестеролът** има доста названия - (α-холестерол,​ холестерол на липопротеините с висока плътност,​ **“добър холестерол”**). Функция на значителна част от тази фракция липопротеини е извличането на холестерол от тъканите и пренасянето му към черния дроб, където част от него се преработва в жлъчни киселини. **HDL-холестеролът** има доста названия - (α-холестерол,​ холестерол на липопротеините с висока плътност,​ **“добър холестерол”**). Функция на значителна част от тази фракция липопротеини е извличането на холестерол от тъканите и пренасянето му към черния дроб, където част от него се преработва в жлъчни киселини.
Ред 6: Ред 21:
  
 Приема се, че при стойности на HDL- холестерола в референтните граници,​ поради извличането на холестерол от тъканите е намален рискът от ранна исхемична сърдечна болест (отрицателен рисков маркер). Приема се, че при стойности на HDL- холестерола в референтните граници,​ поради извличането на холестерол от тъканите е намален рискът от ранна исхемична сърдечна болест (отрицателен рисков маркер).
 +
 +==== Защо и кога се изследва?​ ====
 +
 +**Възрастни**
 +
 +HDL-C може да бъде поръчан като част от липидния профил по време на профилактичен преглед. Препоръчва се всички възрастни без рискови фактори за сърдечно-съдово заболяване (ССЗ) да се изследват на всеки четири до шест години.
 +
 +Като част от липидния профил,​ HDL-C може да бъде поръчан като проследяващ тест при високи стойности на общият холестерол или приналичие на един или повече рискови фактори за ССЗ. Основните рискови фактори включват:​
 +
 +  * Тютюнопушене
 +  * Наднормено тегло или затлъстяване
 +  * Нездравословна диета
 +  * Намалена физическа активност
 +  * Възраст (мъже >45 г., жени >55 г.)
 +  * Високо кръвно налягане (хипертония)
 +  * Фамилна анамнеза за преждевременно сърдечно-съдово заболяване (роднина на възраст <55 г. за мъже и <65 г. за жени)
 +  * Наличие на сърдечно-съдово заболяване,​ прекаран инфаркт или инсулт
 +  * Диабет или преддиабет
 +
 +
 +** Деца и младежи**
 +
 +Скрининг с липиден профил се препоръчва както за деца, така и за възрастни. Децата трябва да бъдат изследвани поне веднъж на възраст между 9 и 11 години и отново на възраст между 17 и 21 години. Както при възрастните,​ по-често изследване се препоръчва при наличие на рискови фактори или ако скринингът показва,​ че нивата са над препоръчаните. Някои от рисковите фактори включват фамилна анамнеза за ССЗ или здравословни проблеми като диабет,​ високо кръвно налягане или наднормено тегло. Здравните специалисти могат да поръчат скрининг на липиден профил за деца под 9-годишна възраст,​ ако родителят има висок холестерол,​ според Американската академия по педиатрия.
 +
 +**Мониторинг**
 +
 +Американският колеж по кардиология и Американската асоциация по ССЗ препоръчват възрастни,​ приемащи статини,​ да изследват липиден профил на гладно 4 до 12 седмици след започване на лечението и след това на всеки 3 до 12 месеца.
 +==== Условия за взимане на материал,​ подготовка и манипулация ====
 +Взима се **Венозна или капилярна кръв** от която се отделя серум. За да бъде правилно отчетена стойността,​ материала трябва да бъде взет сутрин,​ на гладно.
 +==== Отклонение от нормалните (референтни) стойности ====
 +
 +През 2002 г. the National Cholesterol Education Program (NCEP) Adult Treatment Panel III (ATP III) предоставя насоки за оценка на липидните нивата и препоръки за лечение. През 2013 г. the American College of Cardiology (ACC) и the American Heart Association (AHA) актуализират препоръките за терапия при възрастни.
 +
 +Въпреки това, използването на актуализираните насоки остава спорно. Мнозина все още използват по-старите насоки от NCEP АТР III за оценка липидните нива и риска от сърдечно-съдови заболявания (ССЗ):
 +
 +**За възрастни:​**
 +
 +  * HDL-C: <1,0 mmol/L за мъже и <1,3 mmol/L за жени, се свързва с повишен риск от ССЗ, независимо от други липсата на други рискови фактори,​ включително нивото на LDL-C.
 +  * HDL-C: между 1.0-1.3 mmol/L при мъжете и между 1.3-1.5 mmol/L за жените се свързва със средния риск от ССЗ.
 +  * HDL-C: >/= 1,55 mmol/L се свързва с нисък риск от ССЗ. Според препоръките на NCEP стойности на HDL холестерола от този порядък са защитни и трябва да се третират като отрицателен рисков фактор. Въпреки това, някои скорошни проучвания показват,​ че високият HDL-C не във всички случаи е защитен.
 +
 +**За деца и юноши:​**
 +
 +  * HDL-C: ​ < 1,04 mmol/L, съществува повишен риск от ССЗ, независимо от други рискови фактори,​ включително нивото на LDL-C.
 +  * HDL-C: между 1.04-1.17 mmol/L е гранично.
 +  * HDL-C: > 1.17 mmol/L приемливо ниво.
 +
 +Някои лаборатории отчитат съотношение на общия холестерол към HDL-холестерола. Съотношението се получава чрез разделяне на общия холестерол от HDL-холестерола. Например,​ ако човек има общ холестерол от 5.2 mmol/L и HDL-холестерол 1.3 mmol/L, съотношението ще бъде посочено като 4 (или 4:1). Желаното съотношение е под 5 (5:1), оптималното съотношение е 3,5 (3,5:1). Американската сърдечна асоциация препоръчва да се използват абсолютните стойности за общия холестерол в кръвта и нивата на HDL-холестерол,​ тъй като те са по-полезни от съотношението при определянето на подходящо лечение за пациентите.
 +==== Често задавани въпроси ====
 +
 +===== Информация за лекари =====
 +
 +===== Информация за партьори =====
 +
 +
  
biochemistry/hdl.1349955646.txt.gz · Последна промяна: 13.05.2019 11:08 (външна редакция)
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki