Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Предходна версия
Следваща версия
Предходна версия
biochemistry:hdl [13.05.2019 11:53]
milena [Защо и кога се изследва?]
biochemistry:hdl [13.05.2019 16:17] (текуща)
milena [Защо и кога се изследва?]
Ред 1: Ред 1:
-====== Холестерол-HDL (HDL-Cholesterol) ======+====== Холестерол-HDL ( HDL-Cholesterol ) ======
  
 ^LOINC ​ |14646-4 ​ | ^LOINC ​ |14646-4 ​ |
Ред 5: Ред 5:
 ^Пълно наименование на теста|Концентрация на Холестерол в липопротеини с висока плътност в серум | ^Пълно наименование на теста|Концентрация на Холестерол в липопротеини с висока плътност в серум |
 ^Мерни единици ​ |mmol/​L ​ | ^Мерни единици ​ |mmol/​L ​ |
-^Методика ​ |Ензимен колориметричен метод ​ |+^Методика ​ |Хомогенен ензимен колориметричен метод ​ |
 ^Други имена ​ |HDL-Cholesterol,​ High-density Lipoprotein Cholesterol,​ HDL, HDL-C | ^Други имена ​ |HDL-Cholesterol,​ High-density Lipoprotein Cholesterol,​ HDL, HDL-C |
 ^Материал ​ |Серум или плазма (Li-хепарин) ​ | ^Материал ​ |Серум или плазма (Li-хепарин) ​ |
 ^Условия за транспорт и стабилност ​ |2-8º C, до 24 часа | ^Условия за транспорт и стабилност ​ |2-8º C, до 24 часа |
 ^Условия за пробовземане |Сутрин,​ на гладно или по схема, предписана от лекар ​ | ^Условия за пробовземане |Сутрин,​ на гладно или по схема, предписана от лекар ​ |
-^Референтни ​стойности +^Прицелна стойност ^   ​
 ^Възраст ​ ^Общи ​ ^Мъже ​ ^Жени ​ ^  ^Възраст ​ ^Общи ​ ^Мъже ​ ^Жени ​ ^ 
 |0 - ∞  | >1.45 |>​1.45 ​ |>​1.55 ​ | |0 - ∞  | >1.45 |>​1.45 ​ |>​1.55 ​ |
Ред 47: Ред 47:
 **Мониторинг** **Мониторинг**
  
-Насоки от Американския колеж по кардиология и Американската асоциация по сърдечни заболявания ​препоръчват възрастни,​ приемащи статини,​ да изследват липиден профил на гладно 4 до 12 седмици след започване на лечението и след това на всеки 3 до 12 месеца след това.+Американският колеж по кардиология и Американската асоциация по ССЗ ​препоръчват възрастни,​ приемащи статини,​ да изследват липиден профил на гладно 4 до 12 седмици след започване на лечението и след това на всеки 3 до 12 месеца.
 ==== Условия за взимане на материал,​ подготовка и манипулация ==== ==== Условия за взимане на материал,​ подготовка и манипулация ====
-Взима се **Венозна или капилярна кръв** от която се отделя серум. За да бъде правилно отчетена стойността,​ материала трябва да бъде взет ​ **сутрин,​ на гладно ​в т.ч. без прием на кафе със захар или мед** +Взима се **Венозна или капилярна кръв** от която се отделя серум. За да бъде правилно отчетена стойността,​ материала трябва да бъде взет сутрин,​ на гладно.
 ==== Отклонение от нормалните (референтни) стойности ==== ==== Отклонение от нормалните (референтни) стойности ====
  
 +През 2002 г. the National Cholesterol Education Program (NCEP) Adult Treatment Panel III (ATP III) предоставя насоки за оценка на липидните нивата и препоръки за лечение. През 2013 г. the American College of Cardiology (ACC) и the American Heart Association (AHA) актуализират препоръките за терапия при възрастни.
  
 +Въпреки това, използването на актуализираните насоки остава спорно. Мнозина все още използват по-старите насоки от NCEP АТР III за оценка липидните нива и риска от сърдечно-съдови заболявания (ССЗ):
 +
 +**За възрастни:​**
 +
 +  * HDL-C: <1,0 mmol/L за мъже и <1,3 mmol/L за жени, се свързва с повишен риск от ССЗ, независимо от други липсата на други рискови фактори,​ включително нивото на LDL-C.
 +  * HDL-C: между 1.0-1.3 mmol/L при мъжете и между 1.3-1.5 mmol/L за жените се свързва със средния риск от ССЗ.
 +  * HDL-C: >/= 1,55 mmol/L се свързва с нисък риск от ССЗ. Според препоръките на NCEP стойности на HDL холестерола от този порядък са защитни и трябва да се третират като отрицателен рисков фактор. Въпреки това, някои скорошни проучвания показват,​ че високият HDL-C не във всички случаи е защитен.
 +
 +**За деца и юноши:​**
 +
 +  * HDL-C: ​ < 1,04 mmol/L, съществува повишен риск от ССЗ, независимо от други рискови фактори,​ включително нивото на LDL-C.
 +  * HDL-C: между 1.04-1.17 mmol/L е гранично.
 +  * HDL-C: > 1.17 mmol/L приемливо ниво.
 +
 +Някои лаборатории отчитат съотношение на общия холестерол към HDL-холестерола. Съотношението се получава чрез разделяне на общия холестерол от HDL-холестерола. Например,​ ако човек има общ холестерол от 5.2 mmol/L и HDL-холестерол 1.3 mmol/L, съотношението ще бъде посочено като 4 (или 4:1). Желаното съотношение е под 5 (5:1), оптималното съотношение е 3,5 (3,5:1). Американската сърдечна асоциация препоръчва да се използват абсолютните стойности за общия холестерол в кръвта и нивата на HDL-холестерол,​ тъй като те са по-полезни от съотношението при определянето на подходящо лечение за пациентите.
 ==== Често задавани въпроси ==== ==== Често задавани въпроси ====
  
biochemistry/hdl.1557737631.txt.gz · Последна промяна: 13.05.2019 11:53 от milena
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki