Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Предходна версия
Следваща версия
Предходна версия
biochemistry:hdl [13.05.2019 12:13]
milena [Отклонение от нормалните (референтни) стойности]
biochemistry:hdl [13.05.2019 16:17] (текуща)
milena [Защо и кога се изследва?]
Ред 1: Ред 1:
-====== Холестерол-HDL (HDL-Cholesterol) ======+====== Холестерол-HDL ( HDL-Cholesterol ) ======
  
 ^LOINC ​ |14646-4 ​ | ^LOINC ​ |14646-4 ​ |
Ред 5: Ред 5:
 ^Пълно наименование на теста|Концентрация на Холестерол в липопротеини с висока плътност в серум | ^Пълно наименование на теста|Концентрация на Холестерол в липопротеини с висока плътност в серум |
 ^Мерни единици ​ |mmol/​L ​ | ^Мерни единици ​ |mmol/​L ​ |
-^Методика ​ |Ензимен колориметричен метод ​ |+^Методика ​ |Хомогенен ензимен колориметричен метод ​ |
 ^Други имена ​ |HDL-Cholesterol,​ High-density Lipoprotein Cholesterol,​ HDL, HDL-C | ^Други имена ​ |HDL-Cholesterol,​ High-density Lipoprotein Cholesterol,​ HDL, HDL-C |
 ^Материал ​ |Серум или плазма (Li-хепарин) ​ | ^Материал ​ |Серум или плазма (Li-хепарин) ​ |
 ^Условия за транспорт и стабилност ​ |2-8º C, до 24 часа | ^Условия за транспорт и стабилност ​ |2-8º C, до 24 часа |
 ^Условия за пробовземане |Сутрин,​ на гладно или по схема, предписана от лекар ​ | ^Условия за пробовземане |Сутрин,​ на гладно или по схема, предписана от лекар ​ |
-^Референтни ​стойности +^Прицелна стойност ^   ​
 ^Възраст ​ ^Общи ​ ^Мъже ​ ^Жени ​ ^  ^Възраст ​ ^Общи ​ ^Мъже ​ ^Жени ​ ^ 
 |0 - ∞  | >1.45 |>​1.45 ​ |>​1.55 ​ | |0 - ∞  | >1.45 |>​1.45 ​ |>​1.55 ​ |
Ред 47: Ред 47:
 **Мониторинг** **Мониторинг**
  
-Насоки от Американския колеж по кардиология и Американската асоциация по сърдечни заболявания ​препоръчват възрастни,​ приемащи статини,​ да изследват липиден профил на гладно 4 до 12 седмици след започване на лечението и след това на всеки 3 до 12 месеца след това.+Американският колеж по кардиология и Американската асоциация по ССЗ ​препоръчват възрастни,​ приемащи статини,​ да изследват липиден профил на гладно 4 до 12 седмици след започване на лечението и след това на всеки 3 до 12 месеца.
 ==== Условия за взимане на материал,​ подготовка и манипулация ==== ==== Условия за взимане на материал,​ подготовка и манипулация ====
 Взима се **Венозна или капилярна кръв** от която се отделя серум. За да бъде правилно отчетена стойността,​ материала трябва да бъде взет сутрин,​ на гладно. Взима се **Венозна или капилярна кръв** от която се отделя серум. За да бъде правилно отчетена стойността,​ материала трябва да бъде взет сутрин,​ на гладно.
biochemistry/hdl.1557738785.txt.gz · Последна промяна: 13.05.2019 12:13 от milena
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki