Това е стара версия на документа!


Холестерол - общ ( Total Cholesterol )

LOINC 14647-2
Кратко наименование Холестерол-общ
Пълно наименование на тестаКонцентрация на общ холестерол в серум или плазма
Мерни единици mmol/L
Методика Ензимен колориметричен метод (CHOD-PAP)
Други имена Холестерол , Total Cholesterol
Материал Серум или плазма (Li-хепарин или К2ЕДТА)
Условия за транспорт и стабилност 2-8º C, до 24 часа
Условия за пробовземане Сутрин, на гладно или по схема, предписана от лекар
Възраст Общи Мъже Жени
0 - 1 месец 1,60 - 4,00
1 -6 м. 1,80 - 3,80
6 м. - 6 год. 2,00 - 4,90
6 - 15 год. 2,80 - 5,50
15 - 18 год. 2,35 - 6,00 2.35 - 5.30 2.40 - 6.00
18 год. - ∞ < 5,20

Информация за пациенти

Холестеролът е стероид, с много важно значение за живия организъв. Той образува мембраните на клетките във всички органи и тъкани на тялото. Използва се за производство на хормони, които са от съществено значение за развитието, растежа и размножаването. Той е изходен продукт за синтеза на жлъчни киселини, които са необходими за усвояване на хранителните вещества от храната. Тестът за холестерол измерва общия холестерол, който се пренася в кръвта чрез липопротеини.

Същност на изследването

Тестът за общ холестерол се използва самостоятелно или като част от липидния профил, за да се предскаже рискът от развитие на сърдечно заболяване и да се вземат решения за това какво лечение може да бъде необходимо, ако има граничен или висок риск. Като част от липидения профил (който включва HDL-C, LDL-C и триглицериди), той може да се използва и за мониториране ефективността на провеждано лечение.

Тъй като високият холестерол се свързва с повишен риск от атеросклероза, сърдечно-съдови заболявания и техните усложнения, тестването на холестерола се счита за рутинна част от превантивното здравеопазване.

Резултатите от теста за холестерол и други компоненти на липидния профил се използват заедно с други известни рискови фактори за сърдечно-съдови заболявания за разработване на план за лечение и проследяване. Възможностите за лечение могат да включват промени в начина на живот, като хранителен режим или двигателна активност, или медикаментозно понижаване на липидите.

Защо и кога се изследва?

Условия за взимане на материал, подготовка и манипулация

Взима се Венозна или капилярна кръв от която се отделя серум или плазма. За да бъде правилно отчетена стойността, материала трябва да бъде взет **сутрин, на гладно.

Отклонение от нормалните (референтни) стойности

Често задавани въпроси

Информация за лекари

Информация за партьори

Липидите са разнородна група неразтворими във вода органични съединения. Основните липиди в кръвната плазма са мастни киселини, триглицериди, холестерол и фосфолипиди. Получаваните с храната липиди се означават като екзогенни. В тънките черва екзогенните липиди се емулгират от жлъчните соли и под въздействие на липолитичните ензими се разграждат, след което се всмукват от клетките на чревната лигавица. Там една част от екзогенните мастни киселини се ресинтезират в моно-, ди- и триглицериди, холестеролови и други естери и попадат в циркулацията, където се метаболизират, поемат от периферни тъкани или се отлагат в мастните депа. Другата по-голяма част екзогенни липиди се транспортира директно в черния дроб. От тях чернодробната клетка ресинтезира характерни за човешкия организъм ендогенни липиди (триглицериди, холестеролови естери, фосфолипиди, сфинголипиди и др.). Клетките в периферните тъкани са снабдени с необходимите ензими и също могат да синтезират холестерол, мастни киселини, фосфолипиди, триглицериди и други ендогенни липиди, съобразно нуждите си. В случай на повишени енергийни изисквания, триглицеридите от мастните депа се мобилизират и свободните мастни киселини се транспортират до периферните тъкани за метаболизиране.

При този двупосочен обмен (от чревни клетки до черен дроб, периферни тъкани, мастни депа и обратно), значително количество неразтворими липиди трябва да бъде транспортирано във водната среда на кръвната плазма. Този транспорт става възможен след свързване на липидите със специфични белтъци (аполипопротеини) и образуване на специфични разтворими комплекси - липопротеини.

За клиниката транспортните форми и обмяната на липидите представлява интерес, защото увеличението им и променените съотношения на липопротеините са главни рискови фактори в патогенезата на атеросклерозата. Честотата на атеросклерозата е толкова голяма, че с право се нарича „епидемия на 20-я век“. В страните с високо ниво на социално-икономическо развитие двете нейни прогностично най-тежки локализации - коронарна и мозъчна, причиняват около 40% от общата смъртност. Освен това атеросклерозата води до преждевременно инвалидизиране на огромен брой работоспособни хора.

Генералният рисков фактор на атеросклерозата е повишеният кръвен холестерол. В сила е старото правило: „без холестерол няма атеросклероза“. От значение е определянето не само на общия холестерол, но и разпределението му в отделните липопротеини.

biochemistry/holestrol.1557730080.txt.gz · Последна промяна: 13.05.2019 09:48 от milena
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki