Това е стара версия на документа!


Холестерол - общ ( Total Cholesterol )

LOINC 14647-2
Кратко наименование Холестерол-общ
Пълно наименование на тестаКонцентрация на общ холестерол в серум или плазма
Мерни единици mmol/L
Методика Ензимен колориметричен метод (CHOD-PAP)
Други имена Холестерол , Total Cholesterol
Материал Серум или плазма (Li-хепарин или К2ЕДТА)
Условия за транспорт и стабилност 2-8º C, до 24 часа
Условия за пробовземане Сутрин, на гладно или по схема, предписана от лекар
Възраст Общи Мъже Жени
0 - 1 месец 1,60 - 4,00
1 -6 м. 1,80 - 3,80
6 м. - 6 год. 2,00 - 4,90
6 - 15 год. 2,80 - 5,50
15 - 18 год. 2,35 - 6,00 2.35 - 5.30 2.40 - 6.00
18 год. - ∞ < 5,20

Информация за пациенти

Холестеролът е стероид, с много важно значение за живия организъв. Той образува мембраните на клетките във всички органи и тъкани на тялото. Използва се за производство на хормони, които са от съществено значение за развитието, растежа и размножаването. Той е изходен продукт за синтеза на жлъчни киселини, които са необходими за усвояване на хранителните вещества от храната. Тестът за холестерол измерва общия холестерол, който се пренася в кръвта чрез липопротеини.

Същност на изследването

Тестът за общ холестерол се използва самостоятелно или като част от липидния профил, за да се предскаже рискът от развитие на сърдечно-съдови заболявания и да се вземат решения за това какво лечение може да бъде необходимо, ако има граничен или висок риск. Като част от липидения профил (който включва HDL-C, LDL-C и триглицериди), той може да се използва и за мониториране ефективността на провеждано лечение.

Тъй като високият холестерол се свързва с повишен риск от атеросклероза, сърдечно-съдови заболявания и техните усложнения, тестването на холестерола се счита за рутинна част от превантивното здравеопазване.

Резултатите от теста за холестерол и други компоненти на липидния профил се използват заедно с други известни рискови фактори за сърдечно-съдови заболявания за разработване на план за лечение и проследяване. Възможностите за лечение могат да включват промени в начина на живот, като хранителен режим или двигателна активност, или медикаментозно понижаване на липидите.

Защо и кога се изследва?

При възрастни:

Тестът за холестерол се препоръчва като скринингов тест за всички възрастни без рискови фактори за сърдечно-съдови заболявания поне веднъж на всеки четири до шест години. Често се прави във връзка с рутинен физически преглед.

Холестеролът се изследва на по-чести интервали (често няколко пъти годишно), когато човек има един или повече рискови фактори за сърдечно-съдово заболяване. Основните рискови фактори включват:

  • Тютюнопушене
  • Наднормено тегло или затлъстяване
  • Нездравословна диета
  • Намалена физическа активност
  • Възраст (мъже >45 г., жени >55 г.)
  • Високо кръвно налягане (хипертония)
  • Фамилна анамнеза за преждевременно сърдечно-съдово заболяване (роднина на възраст <55 г. за мъже и <65 г. за жени)
  • Наличие на сърдечно-съдово заболяване, прекаран инфаркт или инсулт
  • Диабет или преддиабет

При деца и младежи:

Скрининг за висок холестерол като част от липидния профил при деца и младежи се препоръчва. Те трябва да бъдат тествани веднъж на възраст между 9 и 11 години, а след това отново на възраст между 17 и 21 години. По-ранен и по-чест скрининг с липиден профил се препоръчва за деца и младежи, които са с повишен риск от развитие на сърдечно-съдово заболяване като възрастни. Някои от рисковите фактори са подобни на тези при възрастни и включват фамилна анамнеза за сърдечни заболявания или здравословни проблеми като диабет, високо кръвно налягане или наднормено тегло.

Високорисковите деца трябва да направят първия си тест за холестерол на възраст между 2 и 8 години, според Американската академия по педиатрия. Деца на възраст под 2 години са твърде малки, за да бъдат тествани. Ако първоначалните резултати не са обезпокоителни, тестът на гладно трябва да се извърши отново след три до пет години.

Мониторинг:

Американския колеж по кардиология (ACC) и Американската сърдечна асоциация (AHA) препоръчват възрастни, приемащи статини, да провеждат липиден профил на гладно 4 до 12 седмици след започване на лечението и след това на всеки 3 до 12 месеца.

Условия за взимане на материал, подготовка и манипулация

Взима се Венозна или капилярна кръв от която се отделя серум или плазма. За да бъде правилно отчетена стойността, материала трябва да бъде взет сутрин, на гладно.

Отклонение от нормалните (референтни) стойности

Често задавани въпроси

Информация за лекари

Информация за партьори

Липидите са разнородна група неразтворими във вода органични съединения. Основните липиди в кръвната плазма са мастни киселини, триглицериди, холестерол и фосфолипиди. Получаваните с храната липиди се означават като екзогенни. В тънките черва екзогенните липиди се емулгират от жлъчните соли и под въздействие на липолитичните ензими се разграждат, след което се всмукват от клетките на чревната лигавица. Там една част от екзогенните мастни киселини се ресинтезират в моно-, ди- и триглицериди, холестеролови и други естери и попадат в циркулацията, където се метаболизират, поемат от периферни тъкани или се отлагат в мастните депа. Другата по-голяма част екзогенни липиди се транспортира директно в черния дроб. От тях чернодробната клетка ресинтезира характерни за човешкия организъм ендогенни липиди (триглицериди, холестеролови естери, фосфолипиди, сфинголипиди и др.). Клетките в периферните тъкани са снабдени с необходимите ензими и също могат да синтезират холестерол, мастни киселини, фосфолипиди, триглицериди и други ендогенни липиди, съобразно нуждите си. В случай на повишени енергийни изисквания, триглицеридите от мастните депа се мобилизират и свободните мастни киселини се транспортират до периферните тъкани за метаболизиране.

При този двупосочен обмен (от чревни клетки до черен дроб, периферни тъкани, мастни депа и обратно), значително количество неразтворими липиди трябва да бъде транспортирано във водната среда на кръвната плазма. Този транспорт става възможен след свързване на липидите със специфични белтъци (аполипопротеини) и образуване на специфични разтворими комплекси - липопротеини.

За клиниката транспортните форми и обмяната на липидите представлява интерес, защото увеличението им и променените съотношения на липопротеините са главни рискови фактори в патогенезата на атеросклерозата. Честотата на атеросклерозата е толкова голяма, че с право се нарича „епидемия на 20-я век“. В страните с високо ниво на социално-икономическо развитие двете нейни прогностично най-тежки локализации - коронарна и мозъчна, причиняват около 40% от общата смъртност. Освен това атеросклерозата води до преждевременно инвалидизиране на огромен брой работоспособни хора.

Генералният рисков фактор на атеросклерозата е повишеният кръвен холестерол. В сила е старото правило: „без холестерол няма атеросклероза“. От значение е определянето не само на общия холестерол, но и разпределението му в отделните липопротеини.

biochemistry/holestrol.1557731979.txt.gz · Последна промяна: 13.05.2019 10:19 от milena
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki