Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Предходна версия
biochemistry:holi [05.06.2019 18:25]
milena
biochemistry:holi [05.06.2019 18:27] (текуща)
milena [Отклонение от нормалните (референтни) стойности]
Ред 32: Ред 32:
   * отравяне с фосфор-органични съединения. Фосфор-органичните вещества са мощни инхибитори,​ подтискащи активността на холинестеразата – при отравяне с тях активността на ензима в кръвта може да стане неоткриваема.   * отравяне с фосфор-органични съединения. Фосфор-органичните вещества са мощни инхибитори,​ подтискащи активността на холинестеразата – при отравяне с тях активността на ензима в кръвта може да стане неоткриваема.
  
-  * вроден вариант на ензима холинестераза (“дефектен” ензим),​ може да затрудни излизането от упойка (събуждането на пациента) при операции. Касае се за атипичен ензим, който по-бавно разгражда миорелаксанта сукцинилхолин. Във връзка с това винаги когато е възможно,​ би трябвало предоперативно да се определя серумната активност на холинестеразата. При установявяне на ниска активност трябва да се провери дали не се касае за атипичен (“дефектен”) ензимен вариант.  ​+  * вроден вариант на ензима холинестераза (“дефектен” ензим),​ може да затрудни излизането от упойка (събуждането на пациента) при операции. Касае се за атипичен ензим, който по-бавно разгражда миорелаксанта сукцинилхолин. Около 3% от хората имат намалена активност на ензима. Във връзка с това винаги когато е възможно,​ би трябвало предоперативно да се определя серумната активност на холинестеразата. При установявяне на ниска активност трябва да се провери дали не се касае за атипичен (“дефектен”) ензимен вариант.  ​
  
   * тежко, напреднало чернодробно заболяване.   * тежко, напреднало чернодробно заболяване.
biochemistry/holi.txt · Последна промяна: 05.06.2019 18:27 от milena
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki