Това е стара версия на документа!


Желязосвързващ капацитет (ЖСК в серум)

Същност на изследването

Трансферинът е протеин, който свързва желязото и го транспортира в кръвта . Количеството на трансферина отразява общия (тотален) желязосвързващ капацитет (ТЖСК, TIBC). При нормални условия 1/3 от неговите свързващи места са наситени с желязо. Останалите 2/3 от транспортния капацитет на трансферина е резерв. Означава се като свободен желязосвързващ капацитет (СЖСК, UIBC). СЖСК представлява разликата между ТЖСК и актуалната концентрация на желязо в кръвта.

Защо се изследва?

За да се оцени транспортния капацитет за желязо в кръвта.

Кога се изследва?

Когато лекуващия лекар предполага отклонение от нормалните стойности на желязо в организма – най-често при желязонедоимъчни състояния. При наблюдаване функцията на черния дроб.

Условия за взeмане на материал, подготовка и манипулация

Сутрин до 10:00ч., на гладно. Да се съобщи информация за провеждана субституираща терапия. Препоръчително е изследването да се извършва минимум 10 дни след последния прием на медикаменти или хранителни добавки, съдържащи желязо.

Отклонение от нормалните (референтни) стойности

ТЖСК се повишава при недоимък на желязо. При бременност постепенно нараства и е с около 50% по-висок в края на бременността отколкото в началото й. Нараства под въздействието на естрогени и перорални контрацептивни средства. ТЖСК намалява при възпалителни и неопластични процеси („отрицателен маркер на острата фаза“). Понижен е и при хемохроматоза, хипотиреоидизъм, нефрозен синдром, прием на андрогени, глюкокортикоиди и др.

Често задавани въпроси

Кога се изследва ТЖСК и кога трансферин? За правилна оценка на желязната обмяна в организма, най-често съвместно с ниво на серумно желязо се препоръчва изследване на ТЖСК. Трансферин (вместо TЖСК) се изследва за оценка на състоянието на чернодробната функция при хронични чернодробни заболявания, също при състояния, свързани с намален внос или повишена загуба на протеини от организма, при подозрение за наследствена или придобита хипо- или атрансферинемия.

Информация за лекари

Как се изчислява сатурация на трансферин? сатурация на трансферин (%) = (серумно ниво на желязо х 100%) / TIBC

Информация за партьори

Желязосвързващият капащитет представлзва практически ориентировъчно измерване на концентрацията на трансферина (най-важния транспортиращ желязото в серума белтък). Предлага се и формула за пресмятане на концентрацията на трансферина по стойността на ЖСК: Трансферин = (0.8 х ЖСК) - 43. Понастоящем вместо ЖСК по-често за същата цeл се ползува насищане на трансферина:

Насищане на трансферина (%) = 3.98 x __Серумно желязо (μmol/l)__		    
                     Трансферин (g/l)

ЖСК се повишава при недоимък на желязо. При бременност постепенно нараства и е с около 50% по-висок в края на бременността отколкото в началото й. Нараства под въздействието на естрогени и орални контрацептивни средства. ЖСК намалява при възпалителни и неопластични процеси („отрицателен маркер на острата фаза“) Понижен е и при хемохроматоза, хипотиреоидизъм, нефрозен синдром. При прием на андрогени и глюкокортикоиди стойността му се понижава.

Oпределянето на ЖСК в серума e полезно при желязонедоимъчни състояния.

 • Референтна област от 44.8 до 80.6 μmol/L
biochemistry/iron_fraccii.1458834500.txt.gz · Последна промяна: 24.03.2016 17:48 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki