Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
biochemistry:kalcii [29.03.2019 14:02]
milena [Често задавани въпроси]
biochemistry:kalcii [08.05.2019 14:58] (текуща)
milena [Отклонение от нормалните референтни стойности за калций]
Ред 4: Ред 4:
 ^Пълно наименование на теста|Концентрация на Общ Калций в серум | ^Пълно наименование на теста|Концентрация на Общ Калций в серум |
 ^Мерни единици ​ |mmol/​L ​ | ^Мерни единици ​ |mmol/​L ​ |
-^Методика ​ |спектрофотометрия ​ |+^Методика ​ |спектрофотометрия ​с хромоген NM-BAPTA ​ |
 ^Други имена ​ |Ca ; Calcium ​ | ^Други имена ​ |Ca ; Calcium ​ |
-^Материал ​ |Серум ​ |+^Материал ​ |Серум ​или плазма (Li-хепарин) ​ |
 ^Условия за транспорт и стабилност ​ |2-8º C, до 24 часа | ^Условия за транспорт и стабилност ​ |2-8º C, до 24 часа |
 ^Условия за пробовземане |Сутрин,​ на гладно ​ | ^Условия за пробовземане |Сутрин,​ на гладно ​ |
Ред 36: Ред 36:
 ==== Условия за вземане на материал,​ подготовка и манипулация ==== ==== Условия за вземане на материал,​ подготовка и манипулация ====
  
-  - Необходима е венозна кръв, взета в епруветка със сепарационен гел (серум). Кръвната проба се взема сутрин,​ до 10ч., на гладно. Препоръчително е изследването да се извърши минимум 10 дни след последния прием на медикаменти и хранителни добавки,​ съдържащи калций;​ +Необходима е венозна кръв, взета в епруветка със сепарационен гел (серум) или плазма (Li-хепарин). Кръвната проба се взема сутрин,​ до 10ч., на гладно. Препоръчително е изследването да се извърши минимум 10 дни след последния прием на медикаменти и хранителни добавки,​ съдържащи калций;​ 
-  - 24-часова уринна проба;+
  
 ==== Отклонение от нормалните референтни стойности за калций ==== ==== Отклонение от нормалните референтни стойности за калций ====
  
-**Причини за високи стойности на калций в кръвта(хиперкалциемия):​**+**Причини за високи стойности на калций в кръвта (хиперкалциемия):​**
  
   - хиперпаратиреоидизъм;​   - хиперпаратиреоидизъм;​
Ред 63: Ред 63:
   - панкреатит;​   - панкреатит;​
   - бъбречна недостатъчност и др.;   - бъбречна недостатъчност и др.;
-Стойностите на калций в кръвта са зависими от същите състояния и заболявания,​ които засягат съдържанието му в кръвта. ​Високият калций в урината може да бъде причина за  образуване на бъбречни конкременти.+ 
 +Високият калций в урината може да бъде причина за  образуване на бъбречни конкременти.
  
 ==== Често задавани въпроси ==== ==== Често задавани въпроси ====
Ред 73: Ред 74:
  
  
 +===== Информация за лекари =====
 +
 +
 +===== Информация за партьори =====
 +
 +Серумът или плазмата трябва да бъдат отделени от кръвните клетки възможно най-скоро,​ защото продължителният контакт с съсирека,​ респ кръвните клетки може да доведе до по-ниски стойности на калция.
biochemistry/kalcii.1553860928.txt.gz · Последна промяна: 29.03.2019 14:02 от milena
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki