Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
biochemistry:kaliy [29.03.2019 17:16]
milena [Отклонение от нормалните референтни стойности в кръвта (3.5-5.1 mmol/L)]
biochemistry:kaliy [07.05.2019 14:32] (текуща)
milena [Отклонение от нормалните референтни стойности в кръвта]
Ред 2: Ред 2:
 ^LOINC ​ |2823-3 | ^LOINC ​ |2823-3 |
 ^Кратко наименование|Калий ​  | ^Кратко наименование|Калий ​  |
-^Пълно наименование на теста|Концентрация на Калий серум |+^Пълно наименование на теста|Концентрация на Калий ​в серум |
 ^Мерни единици ​ |mmol/​L ​ | ^Мерни единици ​ |mmol/​L ​ |
 ^Методика ​ |ISE - индиректна потенциометрия ​ | ^Методика ​ |ISE - индиректна потенциометрия ​ |
 ^Други имена ​ |K+ ; Potassium| ^Други имена ​ |K+ ; Potassium|
-^Материал ​ |Серум ​ |+^Материал ​ |Серум ​или плазма (Li-хепарин) ​  |
 ^Условия за транспорт и стабилност ​ |2-8º C, до 24 часа | ^Условия за транспорт и стабилност ​ |2-8º C, до 24 часа |
-^Условия за пробовземане |Сутрин,​ на гладно ​ |+^Условия за пробовземане |Сутрин,​ на гладно ​или по схема, предписана от лекар ​ |
 ^Референтни стойности ​ |3.50 - 5.60 | ^Референтни стойности ​ |3.50 - 5.60 |
  
Ред 32: Ред 32:
 ==== Условия за вземане на материал,​ подготовка и манипулация ==== ==== Условия за вземане на материал,​ подготовка и манипулация ====
  
-  - Необходима е венозна кръв, взета в епруветка със сепарационен гел (серум). Кръвната проба се взема сутрин,​ до 10ч., на гладно. Препоръчително е изследването да се извърши минимум 10 дни след последния прием на медикаменти и хранителни добавки,​ съдържащи калий;​ +Необходима е венозна кръв, взета в епруветка със сепарационен гел (серум) или плазма (Li-хепарин). Кръвната проба се взема сутрин,​ до 10ч., на гладно. Препоръчително е изследването да се извърши минимум 10 дни след последния прием на медикаменти и хранителни добавки,​ съдържащи калий;​ 
-  - 24-часова уринна проба;+
  
 ==== Отклонение от нормалните референтни стойности в кръвта ==== ==== Отклонение от нормалните референтни стойности в кръвта ====
  
-**Хиперкалиемия може да се установи при наличие на:**+** Повишени стойности на серумния калий (Хиперкалиемияможе да се установи при наличие на:**
   - бъречни заболявания;​   - бъречни заболявания;​
   - Адисонова болест;​   - Адисонова болест;​
Ред 47: Ред 47:
   - диуретици и др. лекарства;​   - диуретици и др. лекарства;​
  
-**Хипокалиемия може да се установи при наличие на:**+**Понижени стойности на серумния калий (Хипокалиемияможе да се установи при наличие на:**
   - диария и повръщане;​   - диария и повръщане;​
   - хипералдостеронизъм;​   - хипералдостеронизъм;​
Ред 55: Ред 55:
   - лекарства (напр.диуретици) и др.;   - лекарства (напр.диуретици) и др.;
  
-**Отклонения ​ от нормалните референтни стойности в урината** +
-  - бъбреците елиминират излишъка на калий с урината,​ така че високи стойности в урината могат да бъдат резултат от високи стойности на калий в кръвта;​ +
-  - висок калий в урината може да се съпровожда от нормални до ниски стойности ​ в кръвта при бъбречна загуба на калий;​ +
-  - при недостатъчен прием на калий, концентрация в кръвта и в урината е ниска;​ +
-  - понижен калий в урината може да се дължи на приема на лекарства или нарушена продукция на алдостерон;​ +
-  - повишен калий в урината може да бъде резултат от увреждане на тъкани,​ анорексия,​ бъбречни заболявания;​+
  
 ==== Често задавани въпроси ==== ==== Често задавани въпроси ====
biochemistry/kaliy.1553872587.txt.gz · Последна промяна: 29.03.2019 17:16 от milena
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki