Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Предходна версия
biochemistry:kis_fosfat [22.04.2019 12:22]
milena [Информация за партьори]
biochemistry:kis_fosfat [08.05.2019 15:01] (текуща)
milena [Кисела Фосфатаза ( Acid Phosphatase )]
Ред 3: Ред 3:
 ^LOINC ​ |1715-2 ​ | ^LOINC ​ |1715-2 ​ |
 ^Кратко наименование|Кисела Фосфатаза в серум | ^Кратко наименование|Кисела Фосфатаза в серум |
-^Пълно наименование на теста|Концентрация на глюкоза в серум ​или плазма ​|+^Пълно наименование на теста|Концентрация на Кисела Фосфатаз в серум |
 ^Мерни единици ​ |U/l | ^Мерни единици ​ |U/l |
 ^Методика ​ |Колориметричен ​ | ^Методика ​ |Колориметричен ​ |
biochemistry/kis_fosfat.txt · Последна промяна: 08.05.2019 15:01 от milena
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki