Холестерол-LDL

LOINC 22748-8
Изследване LDL-Холестерол
Мерни единици mmol/L
Други имена LDL-Cholesterol
Материал Серум или плазма
Условия за изследване Сутрин, на гладно
Прицелна стойност до 3.0

LDL-холестеролът е съставна част на липопротеините с ниска плътност. При нормална липидна обмяна се усвоява от тъканите и оползотворява там.

Нарушеното усвояване на липопротеините с ниска плътност (LDL) е важен рисков фактор за развитието на ранна атероматоза. Поради това търсенето на повишена серумна концентрация на LDL – холестерол е съществен етап в откриването на рискови контингенти. Това е т.н. Лош холестерол.

Повишеното серумно ниво на LDL-холестерола сочи, по-добре от това на общия холестерол повишен риск от ранна исхемична сърдечна болест. Докато при определяне стойността на общия холестерол, една хиперхолестеролемия, може да се дължи на повишено ниво на HDL-холестерол и да няма клинично значение, то установяването на повишен LDL-холестерол е сериозно основание за провеждане на диетични и/или медикаментози мерки особено при млади пациенти.

biochemistry/ldl.txt · Последна промяна: 11.10.2012 14:40 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki