Липаза

Липазата е храносмилателен ензим, секретиран главно от панкреаса (задстомашната жлеза) и участващ в разграждането на мазнините.

Повишениета на липазата в серума е специфичен маркер за остро панкреасно увреждане – остър панкреатит (остро възпаление на панкреаса). Повишени стойности на ензима могат да се наблюдават и при други болести на панкреаса.

biochemistry/lipaza.txt · Последна промяна: 10.10.2012 16:11 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki