Литий ( Li ; Lithium )

LOINC 74806-1
Кратко наименованиеЛитий
Пълно наименование на тестаЛитий ( Li ; Lithium
Мерни единици mmol/L
Методика
Други имена Литий, Li ; Lithium
Материал Серум или плазма
Условия за транспорт и стабилност 2-8º C, до 24 часа
Условия за пробовземане Сутрин, на гладно или по схема, предписана от лекар
Референтни стойности 0.6 - 1.20

Информация за пациенти

Същност на изследването

Защо и кога се изследва?

Условия за взимане на материал, подготовка и манипулация

Взима се Венозна или капилярна кръв от която се отделя серум. За да бъде правилно отчетена стойността, материала трябва да бъде взет сутрин, на гладно в т.ч. без прием на кафе със захар или мед.

Отклонение от нормалните (референтни) стойности

Често задавани въпроси

Информация за лекари

Информация за партьори

biochemistry/litii.txt · Последна промяна: 06.04.2022 13:47 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki