Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
biochemistry:natrii [29.03.2019 17:23]
milena
biochemistry:natrii [07.05.2019 16:59] (текуща)
milena [Отклонение от нормалните референтни стойности]
Ред 6: Ред 6:
 ^Методика ​ |ISE - индиректна потенциометрия ​ | ^Методика ​ |ISE - индиректна потенциометрия ​ |
 ^Други имена ​ |Na+ ; Sodium| ^Други имена ​ |Na+ ; Sodium|
-^Материал ​ |Серум ​ |+^Материал ​ |Серум ​или плазма (Li-хепарин) ​  |
 ^Условия за транспорт и стабилност ​ |2-8º C, до 24 часа | ^Условия за транспорт и стабилност ​ |2-8º C, до 24 часа |
-^Условия за пробовземане |Сутрин,​ на гладно ​ |+^Условия за пробовземане |Сутрин,​ на гладно ​или по схема, предписана от лекар ​ |
 ^Референтни стойности ​ |136,00 - 151,00 | ^Референтни стойности ​ |136,00 - 151,00 |
  
Ред 34: Ред 34:
 ==== Условия за вземане на материал,​ подготовка и манипулация ==== ==== Условия за вземане на материал,​ подготовка и манипулация ====
  
-  - Необходима е венозна кръв, взета в епруветка със сепарационен гел (серум). Кръвната проба се взема сутрин,​ до 10ч., на гладно. Препоръчително е изследването да се извърши минимум 10 дни след последния прием на медикаменти и хранителни добавки,​ съдържащи натриеви соли; +Необходима е венозна кръв, взета в епруветка със сепарационен гел (серум) или плазма (Li-хепарин). Кръвната проба се взема сутрин,​ до 10ч., на гладно. Препоръчително е изследването да се извърши минимум 10 дни след последния прием на медикаменти и хранителни добавки,​ съдържащи натриеви соли; 
-  - 24-часова уринна проба за определяне на съдържанието на натрий в нея;+ 
  
 ==== Отклонение от нормалните референтни стойности ==== ==== Отклонение от нормалните референтни стойности ====
  
-Отклонения на натрия от нормалните референтни стойности в кръвта (136-145mmol/L): +Отклонения на натрия от нормалните референтни стойности в кръвта (136-151mmol/L): 
-Намалени нива на натрий (хипонатремия,​ натрий под 136mmol/L) могат да бъдат предизвикани от  истински дефицит (загуба) на натрий или от разреждане (задръжка на вода). + 
-При хипонатриемия поради загуба на натрий обикновено ​ обемът на  течностите в организма е нормален или има дехидратация. Наблюдава се при повръщане,​ диария,​ загуба на кръв, изгаряния,​ загуба на натрий от бъбреците (бъбречна недостатъчност,​ интерстициален нефрит,​ надбъречна недостатъчност,​ диуретици,​ диабет),​ хипоалдостеронизъм и др. +**Намалени нива на натрий (хипонатремия,​ натрий под 136mmol/L)** могат да бъдат предизвикани от  истински дефицит (загуба) на натрий или от разреждане (задръжка на вода). 
-Хипонатриемии,​ дължащи се на разреждане,​ обикновено се съпровождат от хиперхидратация (повишен ​ обем на течности). Необходимо е да се изключи като причина вливането на разтвори,​ несъдържащи натрий по време на пробовземането,​ както и недостатъчен прием на натрий с храненето. Пациентите с отоци, асцит, нефротичен синдром са склонни към хипонатриемия. Причина за хипонатриемия може да бъде ​ повишена концентрация на антидиуретичен хормон,​ който предизвиква задръжка на вода. +  ​* ​При хипонатриемия поради загуба на натрий обикновено ​ обемът на  течностите в организма е нормален или има дехидратация. Наблюдава се при повръщане,​ диария,​ загуба на кръв, изгаряния,​ загуба на натрий от бъбреците (бъбречна недостатъчност,​ интерстициален нефрит,​ надбъречна недостатъчност,​ диуретици,​ диабет),​ хипоалдостеронизъм и др. 
-Повишени нива на натрий (хипернатремия,​ натрий над ​145 mmol/L) могат да се дължат на недостатъчен прием на вода или загуба на вода с потта, от стомашно-чревния тракт, от бъбреците,​ при безвкусен диабет и др. Причина могат да бъдат ендокринни нарушения (хипералдостеронизъм,​ синдром на Кушинг) или прием на определени леарства.+  ​* ​Хипонатриемии,​ дължащи се на разреждане,​ обикновено се съпровождат от хиперхидратация (повишен ​ обем на течности). Необходимо е да се изключи като причина вливането на разтвори,​ несъдържащи натрий по време на пробовземането,​ както и недостатъчен прием на натрий с храненето. Пациентите с отоци, асцит, нефротичен синдром са склонни към хипонатриемия. Причина за хипонатриемия може да бъде ​ повишена концентрация на антидиуретичен хормон,​ който предизвиква задръжка на вода. 
 + 
 +**Повишени нива на натрий (хипернатремия,​ натрий над ​151 mmol/L)** могат да се дължат на недостатъчен прием на вода или загуба на вода с потта, от стомашно-чревния тракт, от бъбреците,​ при безвкусен диабет и др. Причина могат да бъдат ендокринни нарушения (хипералдостеронизъм,​ синдром на Кушинг) или прием на определени леарства.
 Необходимо е да се изключи вливането на солеви разтвори при болни с увредена бъбречна функция. Необходимо е да се изключи вливането на солеви разтвори при болни с увредена бъбречна функция.
 +
 Отклонения на натрий от нормалните референтни стойности в урината:​ Отклонения на натрий от нормалните референтни стойности в урината:​
   - бъбреците елиминират излишъка на натрий с урината,​ така че високи стойности в урината могат да бъдат резултат от високи стойности на натрий в кръвта;​   - бъбреците елиминират излишъка на натрий с урината,​ така че високи стойности в урината могат да бъдат резултат от високи стойности на натрий в кръвта;​
biochemistry/natrii.1553873009.txt.gz · Последна промяна: 29.03.2019 17:23 от milena
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki