Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Предходна версия
Следваща версия
Предходна версия
biochemistry:ogtt [25.04.2019 17:40]
milena
biochemistry:ogtt [07.05.2019 13:52] (текуща)
milena
Ред 1: Ред 1:
-====== Орален ГлюкозоТолерантен Тест ​ОГТТ )======+====== Орален ГлюкозоТолерантен Тест/ОГТТ ​( 75-g oral glucose tolerance test/​OGTT ​)======
  
 Кръвната захар е разпространено название,​ което отразява концентрацията на глюкоза в кръвообращението. Поддържането на нивото на кръвната захар в определени граници е много важно за правилното функциониране на всички органи и тъкани в човешкия организъм. Изследването на глюкозата на гладно,​ невинаги може да даде информация за това, дали има непроявен,​ латентен диабет или преддиабетно състояние на влошен глюкозен толеранс Кръвната захар е разпространено название,​ което отразява концентрацията на глюкоза в кръвообращението. Поддържането на нивото на кръвната захар в определени граници е много важно за правилното функциониране на всички органи и тъкани в човешкия организъм. Изследването на глюкозата на гладно,​ невинаги може да даде информация за това, дали има непроявен,​ латентен диабет или преддиабетно състояние на влошен глюкозен толеранс
Ред 25: Ред 25:
   * Глюкозотолерантният тест (ОГТТ) по време на бременност не изисква специална предварителна подготовка.   * Глюкозотолерантният тест (ОГТТ) по време на бременност не изисква специална предварителна подготовка.
  
-Пробата се взима от капилярна кръв . Тестът ​може да се проведе и с венозната кръв, но в такъв случай е възможно получаване на по-ниски стойности в сравнение с капилярната (1,​0-2,​0mmol/​l).+**Тестът се провежда с венозната кръв!**  
 **Какво ще усещате по време на изследването?​** **Какво ще усещате по време на изследването?​**
   * Възможно е да Ви се стори неприятно изпиването на глюкозния разтвор,​ защото той е много сладък. ​   * Възможно е да Ви се стори неприятно изпиването на глюкозния разтвор,​ защото той е много сладък. ​
Ред 33: Ред 34:
  
 **Резултати от проведеното изследване:​** **Резултати от проведеното изследване:​**
-  ​* Кръвната захар на гладно трябва да е под 6.1 ммол/​л. Нива между 6 и 7 ммол/л се считат за нарушен въглехидратен толеранс (предиабет),​ а над 7 ммол/л - за диабет. Резултатите се интерпретират винаги в съчетание с клиничните симптоми!  + 
 +**Кръвната захар на гладно** 
 +  * Нормално трябва да е под 6.1 ммол/​л. ​ 
 +  * Нива между 6 и 7 ммол/л се считат за нарушен въглехидратен толеранс (предиабет), ​ 
 +  * а над 7 ммол/л - за диабет. ​ 
 +Резултатите се интерпретират винаги в съчетание с клиничните симптоми!   
 Нормални стойности:​ Нормални стойности:​
 У здрави индивиди стойностите на кръвната захар на гладно са за венозна кръв от 3.8 до 6.1mmol/l, а за капилярна от 3.5 до 5.5mmol/l. Стойностите на кръвната захар се повишават 1-2 часа след приемане на храна.  У здрави индивиди стойностите на кръвната захар на гладно са за венозна кръв от 3.8 до 6.1mmol/l, а за капилярна от 3.5 до 5.5mmol/l. Стойностите на кръвната захар се повишават 1-2 часа след приемане на храна. 
biochemistry/ogtt.1556203217.txt.gz · Последна промяна: 25.04.2019 17:40 от milena
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki