Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Предходна версия
biochemistry:tprotein [08.05.2019 18:46]
milena [Отклонение от нормалните (референтни) стойности]
biochemistry:tprotein [08.05.2019 18:47]
milena [Отклонение от нормалните (референтни) стойности]
Ред 42: Ред 42:
   *Интраиндивидуални вариации -3.5%. Интериндивидуални вариации – 6.2%. Вариации на метода – 0.9%. Причини за вариации – серумната концентрация на белтъците се влияе от степента на хидратация и от позицията на тялото през последните часове.   *Интраиндивидуални вариации -3.5%. Интериндивидуални вариации – 6.2%. Вариации на метода – 0.9%. Причини за вариации – серумната концентрация на белтъците се влияе от степента на хидратация и от позицията на тялото през последните часове.
   * Отклонения от приетите „нормални“ стойности:​   * Отклонения от приетите „нормални“ стойности:​
-Причини за измерване на повишени стойности на общия белтък ​могат да бъдат+**Повишени стойности на общия белтък**
   * При дехидратация [албуминът също ще бъде повишен]– при обилни изпотявания,​ недостатъчен прием на течности,​ повръщания,​ диарии и др.   * При дехидратация [албуминът също ще бъде повишен]– при обилни изпотявания,​ недостатъчен прием на течности,​ повръщания,​ диарии и др.
   * Хронични инфекции – възпаления като остеомиелит,​ ендокардит и др.   * Хронични инфекции – възпаления като остеомиелит,​ ендокардит и др.
Ред 49: Ред 49:
   * Някои кръвни заболявания   * Някои кръвни заболявания
    
-Понижени стойности на общия белтък:​+**Понижени стойности на общия белтък**:
   * При състояния на понижени основни компоненти - албумин и имуноглобулини (  главно IgG ).    * При състояния на понижени основни компоненти - албумин и имуноглобулини (  главно IgG ). 
   * Нисък общ белтък и нормален албумин може да бъде индикация за наличие на хуморален имунодефицит.   * Нисък общ белтък и нормален албумин може да бъде индикация за наличие на хуморален имунодефицит.
biochemistry/tprotein.txt · Последна промяна: 08.05.2019 18:47 от milena
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki