Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
biochemistry:tprotein [07.02.2018 16:12]
admin [Информация за лекари]
biochemistry:tprotein [08.05.2019 18:47] (текуща)
milena [Отклонение от нормалните (референтни) стойности]
Ред 1: Ред 1:
-====== Общ белтък ======+====== Общ белтък ​(Total protein) ​======
  
 ^LOINC ​ |2885-2 | ^LOINC ​ |2885-2 |
 ^Кратко наименование|Общ белтък | ^Кратко наименование|Общ белтък |
-^Пълно наименование на теста|Концентрация на Общ белтък в серум |+^Пълно наименование на теста|Концентрация на Общ белтък в серум ​или плазма ​|
 ^Мерни единици ​ |g/L  | ^Мерни единици ​ |g/L  |
 ^Методика ​ |Биуретов метод ​ | ^Методика ​ |Биуретов метод ​ |
 ^Други имена ​ | Total Protein ; TP | ^Други имена ​ | Total Protein ; TP |
-^Материал ​ |Серум ​ |+^Материал ​ |Серум ​или плазма ​|
 ^Условия за транспорт и стабилност ​ |2-8º C, до 48 часа | ^Условия за транспорт и стабилност ​ |2-8º C, до 48 часа |
-^Условия за пробовземане |Сутрин,​ на гладно ​ |+^Условия за пробовземане |Сутрин,​ на гладно ​или по схема, предписана от лекар ​ |
 ^Референтни стойности^  ​ ^Референтни стойности^  ​
 ^Възраст ​ ^Общи ​ ^Мъже ​ ^Жени ​ ^  ^Възраст ​ ^Общи ​ ^Мъже ​ ^Жени ​ ^ 
Ред 36: Ред 36:
  
 ==== Условия за взимане на материал,​ подготовка и манипулация ==== ==== Условия за взимане на материал,​ подготовка и манипулация ====
-  * Материал за изследване – Общите белтъци се изследват в кръвен серум. Венепункцията трябва да се извърши с минимална стаза, поради опасност от повишаване на белтъците при продължително притискане. ​ + 
-Интерференция: ​повишен билирубин и липемия ​водят до негативна интерференция; хемолизата – до позитивна интерференция+Взема се **Венозна или ​капилярна кръв**, от която се отделя **серум** или **плазма** за анализа. Венепункцията трябва да се извърши с минимална стаза, поради опасност от повишаване на белтъците при продължително притискане. ​Процедурата ​по вземане на кръв следва да се извършва винаги в една и съща позиция на тялото - в легнало или седнало положение
- +
 ==== Отклонение от нормалните (референтни) стойности ==== ==== Отклонение от нормалните (референтни) стойности ====
-  * Референтните интервали /деца и възрастни/​ 58 – 80 g/L. Интраиндивидуални вариации -3.5%. Интериндивидуални вариации – 6.2%. Вариации на метода – 0.9%. Причини за вариации – серумната концентрация на белтъците се влияе от степента на хидратация и от позицията на тялото през последните часове.+  *Интраиндивидуални вариации -3.5%. Интериндивидуални вариации – 6.2%. Вариации на метода – 0.9%. Причини за вариации – серумната концентрация на белтъците се влияе от степента на хидратация и от позицията на тялото през последните часове.
   * Отклонения от приетите „нормални“ стойности:​   * Отклонения от приетите „нормални“ стойности:​
-Причини за измерване на повишени стойности на общия белтък ​могат да бъдат+**Повишени стойности на общия белтък**
   * При дехидратация [албуминът също ще бъде повишен]– при обилни изпотявания,​ недостатъчен прием на течности,​ повръщания,​ диарии и др.   * При дехидратация [албуминът също ще бъде повишен]– при обилни изпотявания,​ недостатъчен прием на течности,​ повръщания,​ диарии и др.
   * Хронични инфекции – възпаления като остеомиелит,​ ендокардит и др.   * Хронични инфекции – възпаления като остеомиелит,​ ендокардит и др.
Ред 49: Ред 49:
   * Някои кръвни заболявания   * Някои кръвни заболявания
    
-Понижени стойности на общия белтък:​+**Понижени стойности на общия белтък**:
   * При състояния на понижени основни компоненти - албумин и имуноглобулини (  главно IgG ).    * При състояния на понижени основни компоненти - албумин и имуноглобулини (  главно IgG ). 
   * Нисък общ белтък и нормален албумин може да бъде индикация за наличие на хуморален имунодефицит.   * Нисък общ белтък и нормален албумин може да бъде индикация за наличие на хуморален имунодефицит.
Ред 64: Ред 64:
 ===== Информация за партьори ===== ===== Информация за партьори =====
  
 +Интерференция:​ повишен билирубин и липемия водят до негативна интерференция;​ хемолизата – до позитивна интерференция. 
 + 
biochemistry/tprotein.1518012748.txt.gz · Последна промяна: 07.02.2018 16:12 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki