Урея

LOINC 22664-7
Кратко наименованиеУрея
Пълно наименование на тестаКонцентрация на урея в серум или плазма
Мерни единици mmol/L
Методика UV urease (IFCC)
Други имена Urea, BUN
Материал Серум или плазма
Условия за транспорт и стабилност 2-8º C, до 24 часа
Условия за пробовземане Сутрин, на гладно
Възраст Референтни стойности
0 д15 дни 1,0 - 8,2
15 дни до 1година 1,2 - 6,0
1 година - 10години 3,0 - 7,9
10години до 18години 2,6 - 6,8
18години до 65години 2,5 - 8,3
над 65години 3,0 - 11,9

Информация за пациенти

Същност на изследването

Уреята е важен краен продукт на белтъчната обмяна. Синтеза на урея се осъществява единствено в черния дроб от CO2 (въглероден двуокис) и NH3(амоняк). За разлика от амоняка уреята не е токсична. Тя се разтваря добре във вода, преминава през всички мембрани, които са пропускливи за вода, поради което се разпределя равномерно в тъканите на организма. По-голямата част от образуваната уреята се отделя през бъбрека, малки количества се излъчват през стомашночревния тракт и кожата. В редица случаи уреята може да бъде увеличена над или намалена под границите на нормата и изследването и може да даде ценна информация за състоянието на организма.

Защо и кога се изследва?

Изследва се при всички бъбречни заболявания. Показател е за обмяната на азота (белтъците) в организма. Може да се изследва при съмнения за разпад на тъкани, при изгаряния, мускулни травми. Показателя е по-малко надежден за бъбречната функция от Креатинин.

Условия за взимане на материал, подготовка и манипулация

Взима се Венозна или капилярна кръв от която се отделя серум.

Отклонение от нормалните (референтни) стойности

Повишение на уреята над границите на нормата се наблюдава при:

  • повишен прием на белтъци в храната; повишен белтъчен разпад в слeдствие на инфекции, температурни състояния, тежки травми, тумори и др.;
  • обезводняване на организма – обилни изпотявания, повръщане, диария и др.
  • при болести на бъбреците и пикочните пътища – остра и хронична бъбречна недостатъчност; запушване на пикочните пътища от камъни, тумори и др.

Понижение на уреята под границите на нормата се наблюдава при:

  • бедна на белтъци храна
  • тежки чернодробни заболявания с нарушение в синтеза на уреята
  • по време на нормално протичаща бременност

Освен в изброените по-горе случаи, уреята може да е повишена или намалена и при много други заболявания.

Често задавани въпроси

Информация за лекари

Информация за партьори

biochemistry/ureq.txt · Последна промяна: 09.10.2017 15:14 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki