Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Previous revision
biochemistry:ureq [11.10.2012 12:02]
admin
biochemistry:ureq [09.10.2017 15:14] (текуща)
admin
Ред 1: Ред 1:
 ====== Урея ====== ====== Урея ======
  
 +^LOINC ​ |22664-7 |
 +^Кратко наименование|Урея ​ |
 +^Пълно наименование на теста|Концентрация на урея в серум или плазма |
 +^Мерни единици ​ |mmol/​L ​ |
 +^Методика ​ |UV urease (IFCC) ​ |
 +^Други имена ​ |Urea, BUN  |
 +^Материал ​ |Серум или плазма ​ |
 +^Условия за транспорт и стабилност ​ |2-8º C, до 24 часа |
 +^Условия за пробовземане |Сутрин,​ на гладно ​ |
 +^ Възраст ​ |Референтни стойности ​  |
 +^0 д15 дни ​ |1,0 - 8,2   |
 +^15 дни до 1година ​ | 1,2 - 6,0|
 +^1 година - 10години ​ |3,0 - 7,9  |
 +^10години до 18години ​ |2,6 - 6,8 |
 +^18години до 65години ​ | 2,5 - 8,3 |
 +^над 65години ​ | 3,0 - 11,9 |
 +
 +===== Информация за пациенти =====
 +==== Същност на изследването ====
 **Уреята** е важен краен продукт на белтъчната обмяна. Синтеза на урея се осъществява единствено в черния дроб от CO2 (въглероден двуокис) и NH3(амоняк). За разлика от амоняка уреята не е токсична. Тя се разтваря добре във вода, преминава през всички мембрани,​ които са пропускливи за вода, поради което се разпределя равномерно в тъканите на организма. По-голямата част от образуваната уреята се отделя през бъбрека,​ малки количества се излъчват през стомашночревния тракт и кожата. **Уреята** е важен краен продукт на белтъчната обмяна. Синтеза на урея се осъществява единствено в черния дроб от CO2 (въглероден двуокис) и NH3(амоняк). За разлика от амоняка уреята не е токсична. Тя се разтваря добре във вода, преминава през всички мембрани,​ които са пропускливи за вода, поради което се разпределя равномерно в тъканите на организма. По-голямата част от образуваната уреята се отделя през бъбрека,​ малки количества се излъчват през стомашночревния тракт и кожата.
 В редица случаи уреята може да бъде увеличена над или намалена под границите на нормата и изследването и може да даде ценна информация за състоянието на организма. В редица случаи уреята може да бъде увеличена над или намалена под границите на нормата и изследването и може да даде ценна информация за състоянието на организма.
 +==== Защо и кога се изследва?​ ====
 +Изследва се при всички бъбречни заболявания. Показател е за обмяната на азота (белтъците) в организма. Може да се изследва при съмнения за разпад на тъкани,​ при изгаряния,​ мускулни травми. Показателя е по-малко надежден за бъбречната функция от [[biochemistry:​creat|Креатинин]].
  
 +==== Условия за взимане на материал,​ подготовка и манипулация ====
 +Взима се **Венозна или капилярна кръв** от която се отделя серум. ​
 +==== Отклонение от нормалните (референтни) стойности ====
 **Повишение на уреята** над границите на нормата се наблюдава при: **Повишение на уреята** над границите на нормата се наблюдава при:
  
Ред 13: Ред 37:
   * тежки чернодробни заболявания с нарушение в синтеза на уреята   * тежки чернодробни заболявания с нарушение в синтеза на уреята
   * по време на нормално протичаща бременност   * по време на нормално протичаща бременност
- 
 Освен ​ в изброените по-горе случаи,​ уреята може да е повишена или намалена и при много други заболявания. Освен ​ в изброените по-горе случаи,​ уреята може да е повишена или намалена и при много други заболявания.
 +
 +==== Често задавани въпроси ====
 +
 +===== Информация за лекари =====
 +
 +===== Информация за партьори =====
 +
 +
 +
  
  
biochemistry/ureq.txt · Последна промяна: 09.10.2017 15:14 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki