CA 15-3(Brest, BR)

Изследването на маркера има стойност при:

  • карцином на млечната жлеза
  • метастазирали карциноми от панкреас, яйчник, дебело черво, бял дроб, стомах, матка.

Неспецифично повишени стойности могат да се наблюдават при - чернодробна цироза, остри и хронични хепатити.

Референтни граници: възрастни: до 25 U/ml

cancer/ca15-3.txt · Последна промяна: 15.12.2014 15:57 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki