CEA

СЕА (Карцино-ембрионален антиген) – неспецифичен маркер. Добре е да се използва в комбинация с други по-специфични туморни маркери. Изследването на този маркер има стойност при:

  • карцином на дебелото черво
  • карцином на гърдата
  • карцином на белите дробове и други.

Стойностите на СЕА могат да бъдат повишени и при следните заболявания -хронични чернодробни заболявания, напреднала хронична бъбречна недостатъчност, пушачи и други.

Референтни граници:

  • непушачи:20-69г. до 3.8, над 70г. до 5.0;µg/l
  • пушачи: 20-69г.до 5.5; над 70г. До6.5; µg/l
cancer/cea.txt · Последна промяна: 09.10.2012 10:52 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki