Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Previous revision
cancer:pivka [09.03.2020 10:48]
admin [Защо и кога се изследва?]
cancer:pivka [09.03.2020 10:49] (текуща)
admin [Защо и кога се изследва?]
Ред 19: Ред 19:
 ==== Защо и кога се изследва?​ ==== ==== Защо и кога се изследва?​ ====
 Изследва се при: Изследва се при:
-  * Пациенти с цироза и ултразвукови данни за чернодробни възли. Заедно с AFP (Алфа-фетопротеин)повишава диагностичната ефективност за откриване на ранен HCC според Saitta C et al. +  * Пациенти с цироза и ултразвукови данни за чернодробни възли. Заедно с AFP (Алфа-фетопротеин) ​се повишава диагностичната ефективност за откриване на ранен HCC според Saitta C et al. 
-  * При мониториране на терапия,​ определяне на стадий и наличие на метастази при наличие на хепатоцелуларният карцином.+  * При мониториране на терапия,​ определяне на стадии и наличие на метастази при наличие на хепатоцелуларният карцином.
  
 В световен мащаб хепатоцелуларният карцином (HCC) е втората по честота причина за смърт от онкологично заболяване сред мъжете и шеста при жените. Въпреки възможностите за лечение 5-годишната преживяемост при пациентите с НСС е по-малка от 15%. Това се дължи на диагностиката в напреднал стадий,​ когато пациентите не са подходящи за лечение:​ както за радикална (резекция,​ трансплантация),​ така и за палиативна терапия. По тази причина световните научни дружества препоръчват скрининг на високорисковите пациенти и коремна ехография два пъти в годината. В световен мащаб хепатоцелуларният карцином (HCC) е втората по честота причина за смърт от онкологично заболяване сред мъжете и шеста при жените. Въпреки възможностите за лечение 5-годишната преживяемост при пациентите с НСС е по-малка от 15%. Това се дължи на диагностиката в напреднал стадий,​ когато пациентите не са подходящи за лечение:​ както за радикална (резекция,​ трансплантация),​ така и за палиативна терапия. По тази причина световните научни дружества препоръчват скрининг на високорисковите пациенти и коремна ехография два пъти в годината.
cancer/pivka.txt · Последна промяна: 09.03.2020 10:49 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki