Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Предходна версия
coagulation:at [06.06.2019 10:19]
admin
coagulation:at [06.06.2019 10:20] (текуща)
admin
Ред 7: Ред 7:
 ^Други имена ​ |Антитромбин,​ АТ III   | ^Други имена ​ |Антитромбин,​ АТ III   |
 ^Материал ​ |Цитратна кръв (епруветка със синя капачка) | ^Материал ​ |Цитратна кръв (епруветка със синя капачка) |
-^Условия за транспорт и стабилност ​ Центрофугиране до  30 мин. след венепункцията. Отделената плазма се замразява веднага. Транспортира се замразена. |+^Условия за транспорт и стабилност ​Центрофугиране до  30 мин. след венепункцията. Отделената плазма се замразява веднага. Транспортира се замразена. |
 ^Условия за пробовземане |4 часова хранителна пауза. ​ 6 месеца след тромботичен епизод;​ 2 месеца след раждане или аборт. Не се изследва по време на терапия с хепарин или естрогени;​ | ^Условия за пробовземане |4 часова хранителна пауза. ​ 6 месеца след тромботичен епизод;​ 2 месеца след раждане или аборт. Не се изследва по време на терапия с хепарин или естрогени;​ |
 ^Референтни стойности ​ |80-125 ​ | ^Референтни стойности ​ |80-125 ​ |
coagulation/at.txt · Последна промяна: 06.06.2019 10:20 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki