Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Предходна версия
coagulation:d_dimer [07.12.2012 15:40]
admin
coagulation:d_dimer [14.12.2012 10:27] (текуща)
admin
Ред 1: Ред 1:
 +====== D димер (D dimer) ======
 +
 +Образуваният в процеса на кръвосъсирване съсирек (фибрин) подлежи на разграждане,​ което се осъществява от фибринолитичната система на плазмата.
 +Основен ензим в тази система е плазминът.
 +Плазминът разгражда както неразтворим,​ така и разтворим фибрин и фибриноген. В резултат се образуват различни продукти,​ които се обозначават с общото понятие ФДП (FDP – fibrin/​fibrinogen degradation products).
 +D-димерът (DD – димери между 2 D-фрагмента) е **един от крайните продукти на фибринолизата**,​ получен от разграждането на фибрин,​ стабилизиран от фактор ХІІІа - фибрин i (i- insoluble -неразтворим).
 +Той е най-малкия ​ фибрин-деградационен продукт с кръстосани връзки. ​
 +
 +FDP се образуват при фибриногенолизата и при фибринолизата,​ а само DD  - при ​    ​фибринолизата:​
 +|**Показател** |**Първична фибриногенолиза**| **Вторична фибринолиза**|
 +|FDP|повишени|повишени|
 +|DD|отрицателен (-)|положителен (+)|
 +
 +Появата на  D-димери в плазмата е показател за съществуване на фибрин в кръвта,​ разграден до фибринови фрагменти,​ вследствие на вторична фибринолиза.
 +__Повишените стойности__ не могат да послужат за изясняване причината за образуване на фибрин,​ както и за локализиране на процеса. Очакват се при:
 +
 +-ДИК синдром (дисеминирана интравазална коагулопатия) - D-димера е чуствителен маркер за диагнозата на ДИК. Мониторирането му може да се използва за:
 +
 +       * потвърждение или отхвърляне на  предварителна диагноза ДИК синдром;​
 +       * определяне на потенциалния риск при пациенти с наличен ДИК синдром;​
 +       * проследяване ефекта ​ на започната терапия;​
 +
 +-тромбоза,​ включително на дълбоките вени на крайниците;  ​
 +-белодробен тромбоемболизъм;  ​
 +-миокарден инфаркт; ​    
 +-чернодробни заболявания с намаляване на чернодробния клирънс; ​       ​
 +-бъбречни заболявания,​ включително бъбречна недостатъчност;  ​
 +-при пациенти на хемодиализа; ​        
 +- отхвърляне на трансплантиран орган;  ​
 +-след хирургични операции,​ масивни изгаряния; ​   ​
 +-еклампсия,​ вътрематочна смърт на плода;  ​
 +-при пациенти със злокачествени тумори ​ (туморната тъкан е покрита с фибринова мрежа);  ​
 +-тежки инфекции; ​ -левкемии; ​  
 +
 +Общите ФДП и D-димера се повишават леко при бременност.
  
coagulation/d_dimer.txt · Последна промяна: 14.12.2012 10:27 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki