Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Предходна версия
Следваща версия
Предходна версия
coagulation:fibrinogen [24.06.2014 10:20]
admin
coagulation:fibrinogen [06.06.2019 10:43]
admin
Ред 1: Ред 1:
 ====== Фибриноген ====== ====== Фибриноген ======
 +
 +^LOINC |55452-7 ​       |
 +^Кратко наименование |FIB|
 +^Пълно наименование на теста |Фибриноген|
 +^Мерни единици ​ |g/L |
 +^Методика ​ |Коагулометричен метод|
 +^Други имена ​ |фактор I  |
 +^Материал ​ |Венозна или капилярна кръв с разреждане 1:10 (3.2% натриев цитрат/​ вакутейнер синя капачка);​ Отделена цитратна плазма|
 +^Условия за транспорт и стабилност ​ |Отделена плазма се транспортира до 4ч. при 15-25コС. Стабилна е до 24часа, съхранена в хладилник.|
 +^Условия за пробовземане ​                 |сутрин до 10ч. на гладно |
 +^Референтни стойности ​ |2-4g/L |
  
  
-^LOINC ​ |       | 
-^Изследване ​ | Фибриноген | 
-^Мерни единици ​  |g/L| 
-^Други имена ​ | фактор I | 
-^Материал ​ |венозна кръв (плазма)| 
-^Условия за изследване |Сутрин до 10ч. на гладно| 
-^Референтни стойности ​ | 2-4g/L | 
  
  
coagulation/fibrinogen.txt · Последна промяна: 06.06.2019 10:43 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki