Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Предходна версия
Следваща версия
Предходна версия
coagulation:fibrinogen [10.03.2014 17:32]
cibalab
coagulation:fibrinogen [06.06.2019 10:43] (текуща)
admin
Ред 1: Ред 1:
 ====== Фибриноген ====== ====== Фибриноген ======
  
-Фибриногенът е известен като ​фактор ​І от коагулационната каскада. Отнася се към групата на **хемостазните клиничнолабораторни показатели.** +^LOINC |55452-7 ​       | 
-Показания за изследване на фибриноген има при: +^Кратко наименование |FIB| 
-  * клинични подозрения ​за хипо, афибриногенемия  ​или дисфибриногенемия; +^Пълно наименование на теста |Фибриноген
-  * тромбоемболични заболявания ​и при ​хеморагични диатези; +^Мерни единици ​ |g/L | 
-  * ДИК-синдром; +^Методика ​ |Коагулометричен метод| 
-  * контрол на промените в кръвосъсирването и фибринолизата ​при лечение с фибринолитици; +^Други имена ​ |фактор I  | 
-  * недоимък на фактор ​ХІІІ;+^Материал ​ |Венозна или капилярна кръв с разреждане 1:10 (3.2% натриев цитрат/​ вакутейнер синя ​капачка);​ Отделена цитратна плазма| 
 +^Условия за транспорт и стабилност  ​|Отделена плазма се транспортира до 4ч. при 15-25コС. Стабилна е до 24часа, съхранена в хладилник.| 
 +^Условия за пробовземане ​                 |сутрин до 10ч. на гладно | 
 +^Референтни стойности ​ |2-4g/L | 
 + 
 + 
 + 
 + 
 +**Същност ​на изследването** 
 + 
 +Фибриногенът е фактор (фактор I)  в процеса на кръвосъсирване. Произвежда се в черния дроб и представлява около 5% от всички белтъци в плазмата.  
 + 
 +**Защо и кога се изследва** 
 + 
 +Определянето на фибириноген има значение при пациенти ​с проблемно кръвосъсирванекървене, тромбози и патологични ​резултати от други коагулационни тестове. Фибриногенът е показател за възпаление(увеличава се в острата фаза на възпалението), ​ както и самостоятелен рисков фактор. 
 + 
 +**Условия за вземане на материал,​ подготовка и манипулация** 
 + 
 +За изследването е необходима венозна кръв, взета сутрин(до 10ч.), на гладно. Важно е пациентът да съобщи дали провежда антикоагулантно лечение в момента  
 + 
 +**Отклонение от нормалните(референтни стойности)** 
 + 
 +Референтните граници за възрастни пациенти и небременни жени са от 2 до 4 g/L. 
 +Причини за отклонения от референтните стойности ​ могат ​да бъдат ​ количествени и/или качествени(функционални) ​ промени   в молекулата ​на фибриногена. 
 +Количествените промени могат да бъдат ​провокирани от
 +  * Вродени състояния, при които фибриногенът е в ниска концентрация или липсва (хипофибриногенемия  ​афибриногенемия
 +  * Придобити състояния с недостиг на фибириноген- напр. чернодробни заболявания 
 +  * ДИК синдром 
 +  * Тромболитична терапия  
 +  * Фибринолиза 
 + 
 +Качествени промени(дисфибриногенемии), при които се образува ​ неактивен фибриноген:  
 +  * Вродени дисфибриногенемии 
 +  * Придобити дисфибриногенемии- напр. при чернодробни заболявания, възпалителни ​реакции  
 + 
 +Фибриногенът ​е острофазов белтък и се повишава в отговор на възпаление в тъканите (хиперфибриногенемия):​ 
 +  * Oстри възпалителни и инфекциозни заболявания 
 +  * Сърдечен ​инфаркт 
 +  * Мозъчен инсулт 
 +  * Злокачествени заболявания 
 +  * Флебити 
 +  * Захарен диабет  
 +  * Тютюнопушене и др. 
 +Биологични причини за промяна в концентрацията на фибриноген: 
 +  * Възраст 
 +  * Менопауза 
 +  * Затлъстяване 
 +  * Бременност 
 +Фибриногенът е самостоятелен ​кардио- васкуларен рисков фактор. Установена е връзка между повишената му концентраця в плазмата и тежестта на периферните,​ мозъчни и сърдечни нарушения на кръвообращението
 + 
 + 
 +**Често задавани въпроси** 
 + 
 +1. При патологични резултати от кои коагулационни тестове,​ се  изседва ​  фибриноген? 
 +Най-често фибриноген се изследва след установяване на отклоняващи  резултати за PT (Протромбиново време),​ АРТТ(кефалин- каолиново време), ТТ (Тромбиново време). В случай на  удължено време на кървене,​ в комбинация с нормален брой тромбоцити, ​също може да се предполага намаление или липса на фибириноген. 
 + 
 +2. Защо фибриногенът се променя при бременни жени? 
 +Фибриногенът се покачва през бременността,​ като израз на повишена възпалителна активност и най-често не е израз на заболяване. Високи стойности трябва да се прецизират чрез допълнителни изследвания и клиничен преглед. 
 + 
 +*нформация за лекари** 
 + 
 +Принцип на аналитичните методи в МДЛ Цибалаб ЕООД: 
 +1. Хронометричен ​метод( по Clauss). Използва се висококонцентриран разтвор на тромбин за съсирването на разредена 1:10 плазма, ​който превръща фибриногена във ​фибрин. Времето на съсирване е обратно пропорционално на концентрацията на фибриноген. 
 +2. Изчислена стойност на фибриноген на базата на РТ. 
 +С двата метода се определя нивото на функционално активния фибриноген. 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
  
-Може да се изследва и профилактично,​ предвид ролята му на рисков фактор за тромбоемболични инциденти. 
-За диагностични цели, намерените стойности винаги трябва да се сравняват с историята на заболяването,​ клиничните и други изследвания. **Повишени нива** се очакват в следните случаи:​ 
-  * при остри и хронични възпалителни процеси,​ травми,​ инфекции (FIB е острофазов белтък);​ 
-  * след оперативни интервенции;​ 
-  * при неоплазми;​ 
-  * ревматични заболявания;​ 
-  * колагенози и други; 
-Биологични фактори,​ повишаващи нивото на  FIB са възраст,​ наднормено телесно тегло, менопауза,​ бременност и др.; 
  
-**Намалена концентрация и/или активност** на фибриногена се отчита в следните случаи:​ 
-  * вродени хипо-, афибриногенемия или дисфибриногенемия;​ 
-  * чернодробни нарушения с различна генеза;​ 
-  * напреднал стадий на ДИК синдром;​ 
-  * по време на фибринолитична терапия;​ 
  
-Фибриногенът играе роля на **самостоятелен рисков фактор** при изявата на тромбоемболични кардиоваскуларни инциденти. Установена е положителна корелация между повишената концентрация на фибриноген и тежестта на сърдечни,​ мозъчни или периферни нарушения на кръвообращението. 
  
-**Референтни граници** за възрастни и небременни жени от **2** до **4** g/L 
  
-**Референтни граници** при бременни жени :  
-  * Първи триместър 2.4 - 5.1 
-  * Втори триместър 2.9 - 5.4 
-  * Трети триместър 3.7 - 6.2 
coagulation/fibrinogen.1394465578.txt.gz · Последна промяна: 10.03.2014 17:32 от cibalab
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki