Това е стара версия на документа!


Фибриноген

Фибриногенът е известен като фактор І от коагулационната каскада. Отнася се към групата на хемостазните клиничнолабораторни показатели. Показания за изследване на фибриноген има при:

 • клинични подозрения за хипо- , афибриногенемия или дисфибриногенемия;
 • тромбоемболични заболявания и при хеморагични диатези;
 • ДИК-синдром;
 • контрол на промените в кръвосъсирването и фибринолизата при лечение с фибринолитици;
 • недоимък на фактор ХІІІ;

Може да се изследва и профилактично, предвид ролята му на рисков фактор за тромбоемболични инциденти. За диагностични цели, намерените стойности винаги трябва да се сравняват с историята на заболяването, клиничните и други изследвания. Повишени нива се очакват в следните случаи:

 • при остри и хронични възпалителни процеси, травми, инфекции (FIB е острофазов белтък);
 • след оперативни интервенции;
 • при неоплазми;
 • ревматични заболявания;
 • колагенози и други;

Биологични фактори, повишаващи нивото на фибриногена са възраст, наднормено телесно тегло, менопауза, бременност и др.;

Намалена концентрация и/или активност на фибриногена се отчита в следните случаи:

 • вродени хипо-, афибриногенемия или дисфибриногенемия;
 • чернодробни нарушения с различна генеза;
 • напреднал стадий на ДИК синдром;
 • по време на фибринолитична терапия;

Фибриногенът играе роля на самостоятелен рисков фактор при изявата на тромбоемболични кардиоваскуларни инциденти. Установена е положителна корелация между повишената концентрация на фибриноген и тежестта на сърдечни, мозъчни или периферни нарушения на кръвообращението.

Референтни граници за възрастни и небременни жени от 2 до 4 g/L

Референтни граници при бременни жени :

 • Първи триместър 2.4 - 5.1
 • Втори триместър 2.9 - 5.4
 • Трети триместър 3.7 - 6.2
coagulation/fibrinogen.1394465647.txt.gz · Последна промяна: 10.03.2014 17:34 (външна редакция)
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki