Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Предходна версия
Следваща версия
Предходна версия
coagulation:fibrinogen [24.06.2014 09:45]
admin
coagulation:fibrinogen [06.06.2019 10:43] (текуща)
admin
Ред 1: Ред 1:
 ====== Фибриноген ====== ====== Фибриноген ======
  
-Същност на изследването+^LOINC |55452-7 ​       | 
 +^Кратко наименование |FIB| 
 +^Пълно наименование на теста |Фибриноген| 
 +^Мерни единици ​ |g/L | 
 +^Методика ​ |Коагулометричен метод| 
 +^Други имена ​ |фактор I  | 
 +^Материал ​ |Венозна или капилярна кръв с разреждане 1:10 (3.2% натриев цитрат/​ вакутейнер синя капачка);​ Отделена цитратна плазма| 
 +^Условия за транспорт и стабилност ​ |Отделена плазма се транспортира до 4ч. при 15-25コС. Стабилна е до 24часа, съхранена в хладилник.| 
 +^Условия за пробовземане ​                 |сутрин до 10ч. на гладно | 
 +^Референтни стойности ​ |2-4g/L | 
 + 
 + 
 + 
 + 
 +**Същност на изследването**
  
 Фибриногенът е фактор (фактор I)  в процеса на кръвосъсирване. Произвежда се в черния дроб и представлява около 5% от всички белтъци в плазмата. ​ Фибриногенът е фактор (фактор I)  в процеса на кръвосъсирване. Произвежда се в черния дроб и представлява около 5% от всички белтъци в плазмата. ​
  
-Защо и кога се изследва+**Защо и кога се изследва**
  
 Определянето на фибириноген има значение при пациенти с проблемно кръвосъсирване- кървене,​ тромбози и патологични резултати от други коагулационни тестове. Фибриногенът е показател за възпаление(увеличава се в острата фаза на възпалението), ​ както и самостоятелен рисков фактор. Определянето на фибириноген има значение при пациенти с проблемно кръвосъсирване- кървене,​ тромбози и патологични резултати от други коагулационни тестове. Фибриногенът е показател за възпаление(увеличава се в острата фаза на възпалението), ​ както и самостоятелен рисков фактор.
  
-Условия за вземане на материал,​ подготовка и манипулация+**Условия за вземане на материал,​ подготовка и манипулация**
  
-За изследването е необходима венозна кръв, взета сутрин (до 10ч.), на гладно. Важно е пациентът да съобщи дали провежда антикоагулантно лечение в момента.  ​+За изследването е необходима венозна кръв, взета сутрин(до 10ч.), на гладно. Важно е пациентът да съобщи дали провежда антикоагулантно лечение в момента.  ​
  
-Отклонение от нормалните(референтни стойности)+**Отклонение от нормалните(референтни стойности)**
  
 Референтните граници за възрастни пациенти и небременни жени са от 2 до 4 g/L. Референтните граници за възрастни пациенти и небременни жени са от 2 до 4 g/L.
 Причини за отклонения от референтните стойности ​ могат да бъдат ​ количествени и/или качествени(функционални) ​ промени ​  в молекулата на фибриногена. Причини за отклонения от референтните стойности ​ могат да бъдат ​ количествени и/или качествени(функционални) ​ промени ​  в молекулата на фибриногена.
 Количествените промени могат да бъдат провокирани от: Количествените промени могат да бъдат провокирани от:
-Вродени състояния,​ при които фибриногенът е в ниска концентрация или липсва (хипофибриногенемия,​ афибриногенемия) +  * Вродени състояния,​ при които фибриногенът е в ниска концентрация или липсва (хипофибриногенемия, ​  ​афибриногенемия) 
-Придобити състояния с недостиг на фибириноген- напр. чернодробни заболявания +  ​* ​Придобити състояния с недостиг на фибириноген- напр. чернодробни заболявания 
-ДИК синдром +  ​* ​ДИК синдром 
-Тромболитична терапия  +  ​* ​Тромболитична терапия  
-Фибринолиза+  ​* ​Фибринолиза
  
 Качествени промени(дисфибриногенемии),​ при които се образува ​ неактивен фибриноген: ​ Качествени промени(дисфибриногенемии),​ при които се образува ​ неактивен фибриноген: ​
-Вродени дисфибриногенемии +  * Вродени дисфибриногенемии 
-Придобити дисфибриногенемии- напр. при чернодробни заболявания,​ възпалителни реакции ​+  ​* ​Придобити дисфибриногенемии- напр. при чернодробни заболявания,​ възпалителни реакции ​ 
 Фибриногенът е острофазов белтък и се повишава в отговор на възпаление в тъканите (хиперфибриногенемия):​ Фибриногенът е острофазов белтък и се повишава в отговор на възпаление в тъканите (хиперфибриногенемия):​
-остри възпалителни и инфекциозни заболявания +  * Oстри възпалителни и инфекциозни заболявания 
-сърдечен инфаркт +  * Сърдечен инфаркт 
-мозъчен инсулт +  * Мозъчен инсулт 
-злокачествени заболявания +  * Злокачествени заболявания 
-флебити +  * Флебити 
-захарен диабет  +  * Захарен диабет  
-тютюнопушене и др.+  * Тютюнопушене и др.
 Биологични причини за промяна в концентрацията на фибриноген:​ Биологични причини за промяна в концентрацията на фибриноген:​
-възраст +  * Възраст 
-менопауза +  * Менопауза 
-затлъстяване +  * Затлъстяване 
-бременност+  * Бременност
 Фибриногенът е самостоятелен кардио- васкуларен рисков фактор. Установена е връзка между повишената му концентраця в плазмата и тежестта на периферните,​ мозъчни и сърдечни нарушения на кръвообращението. Фибриногенът е самостоятелен кардио- васкуларен рисков фактор. Установена е връзка между повишената му концентраця в плазмата и тежестта на периферните,​ мозъчни и сърдечни нарушения на кръвообращението.
  
  
-Често задавани въпроси+**Често задавани въпроси**
  
 1. При патологични резултати от кои коагулационни тестове,​ се  изседва ​  ​фибриноген?​ 1. При патологични резултати от кои коагулационни тестове,​ се  изседва ​  ​фибриноген?​
Ред 51: Ред 66:
 Фибриногенът се покачва през бременността,​ като израз на повишена възпалителна активност и най-често не е израз на заболяване. Високи стойности трябва да се прецизират чрез допълнителни изследвания и клиничен преглед. Фибриногенът се покачва през бременността,​ като израз на повишена възпалителна активност и най-често не е израз на заболяване. Високи стойности трябва да се прецизират чрез допълнителни изследвания и клиничен преглед.
  
-Информация за лекари+**Информация за лекари**
  
 Принцип на аналитичните методи в МДЛ Цибалаб ЕООД: Принцип на аналитичните методи в МДЛ Цибалаб ЕООД:
coagulation/fibrinogen.1403592312.txt.gz · Последна промяна: 24.06.2014 09:45 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki