Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Предходна версия
Следваща версия
Предходна версия
coagulation:fibrinogen [24.06.2014 11:29]
admin
coagulation:fibrinogen [06.06.2019 10:43] (текуща)
admin
Ред 1: Ред 1:
 ====== Фибриноген ====== ====== Фибриноген ======
  
-^LOINC ​                               |        | +^LOINC |55452-7 ​       | 
-^Кратко наименование ​                          ​|FIB| +^Кратко наименование |FIB| 
-^Пълно наименование на теста|Фибриноген|+^Пълно наименование на теста |Фибриноген|
 ^Мерни единици ​ |g/L | ^Мерни единици ​ |g/L |
 ^Методика ​ |Коагулометричен метод| ^Методика ​ |Коагулометричен метод|
 ^Други имена ​ |фактор I  | ^Други имена ​ |фактор I  |
-^Материал ​ |венозна кръвплазма | +^Материал ​ |Венозна или капилярна кръв ​с разреждане 1:10 (3.2% натриев цитрат/​ вакутейнер синя капачка);​ Отделена цитратна ​плазма| 
-^Условия за транспорт и стабилност ​ |отделена плазма се транспортира при 15-25С |+^Условия за транспорт и стабилност ​ |Отделена плазма се транспортира ​до 4ч. при 15-25С. Стабилна е до 24часа, съхранена в хладилник.|
 ^Условия за пробовземане ​                 |сутрин до 10ч. на гладно | ^Условия за пробовземане ​                 |сутрин до 10ч. на гладно |
 ^Референтни стойности ​ |2-4g/L | ^Референтни стойности ​ |2-4g/L |
coagulation/fibrinogen.1403598591.txt.gz · Последна промяна: 24.06.2014 11:29 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki