Това е стара версия на документа!


Протромбиново време/INR

LOINC 14749-6
Кратко наименованиеPT
Пълно наименование на тестаПротромбиново време
Мерни единици Секунди (sec.), проценти (%), INR
Методика Коагулометричен
Други имена Тромбопластиново време, Време по Quick
Материал Венозна или капилярна кръв
Условия за транспорт и стабилност Транспортира се отделена плазма при 15-25°С до 4 часа.
Условия за пробовземане Сутрин до 10 часа на гладно
Референтни стойности

INR 0.8 – 1.2; Терапевтични граници: 2 - 3.5 |

Информация за пациенти

Същност на изследването

Протромбиновото време (PT) е eдин от показателите за състоянието на системата на кръвосъсирване. Представлява времето, за което се съсирва плазмата на пациент, след прибавяне на съответни реактиви. Измерва се в секунди, но резултатът може да се изразява по няколко начина - секунди (sec.), процент (%), INR и др. PT се отнася към пресяващите коагулационни тестове, които позволяват да се прецени нарушена ли е съсирваемостта на кръвта и в каква посока (хипо- или хиперсъсирваемост).

Защо и кога се изследва?

Показания за изследване на РТ са:

  • лечение с индиректни антикоагуланти (Синтром и др.);
  • склонност към кървене;
  • тромбоемболични заболявания;
  • ДИК - синдром;
  • нарушена чернодробна функция;
  • преди инвазивни медицински манипулации или операции;
  • вроден дефицит на фактори на кръвосъсирването – хемофилия и др.;

Условия за взимане на материал, подготовка и манипулация

Взима се венозна или капилярна кръв от която се отделя серум. За да бъде правилно отчетена стойността, материала трябва да бъде взет сутрин, на гладно в т.ч. без прием на кафе със захар или мед.

Отклонение от нормалните (референтни) стойности

Често задавани въпроси

Информация за лекари

coagulation/inr.1403604252.txt.gz · Последна промяна: 24.06.2014 13:04 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki