Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Предходна версия
coagulation:kkb [22.07.2014 15:25]
admin
coagulation:kkb [06.06.2019 10:38] (текуща)
admin
Ред 2: Ред 2:
  
  
-^LOINC ​                               |14979-9 ​    | +^LOINC |14979-9 ​    | 
-^Кратко наименование ​                          ​|АРТТ|  +^Кратко наименование |АРТТ|  
-^Пълно наименование на теста ​              ​|Активирано парциално тромбопластиново време|+^Пълно наименование на теста |Активирано парциално тромбопластиново време|
 ^Мерни единици ​ |sec.| ^Мерни единици ​ |sec.|
 ^Методика ​ |Коагулометричен метод| ^Методика ​ |Коагулометричен метод|
 ^Други имена ​ |аPTT, PTT, KKB | ^Други имена ​ |аPTT, PTT, KKB |
-^Материал ​ |венозна кръвплазма |+^Материал ​ |Венозна или капилярна кръв ​с разреждане 1:10 (3.2% натриев цитрат/​ вакутейнер синя капачка) или отделена цитратна ​плазма|
 ^Условия за транспорт и стабилност ​ |отделена плазма се транспортира до 4ч. при 15-25С | ^Условия за транспорт и стабилност ​ |отделена плазма се транспортира до 4ч. при 15-25С |
-^Условия за пробовземане ​                 |сутрин до 10ч. на гладно | +^Условия за пробовземане |сутрин до 10ч. на гладно | 
-^Референтни стойности ​ |27,6 - 37,2sec.|+^Референтни стойности ​ |27,6 - 37,2 sec.|
  
 **Същност на изследването** ​ **Същност на изследването** ​
coagulation/kkb.txt · Последна промяна: 06.06.2019 10:38 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki