Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

coagulation:p2y12 [03.10.2016 16:21]
admin създадена
coagulation:p2y12 [06.06.2019 10:32] (текуща)
admin
Ред 1: Ред 1:
 ====== P2Y12 rec. blockade test(Тромбоцитна агрегация при пациенти приемащи ​ P2Y12 - инхибитори) ====== ====== P2Y12 rec. blockade test(Тромбоцитна агрегация при пациенти приемащи ​ P2Y12 - инхибитори) ======
 ^LOINC ​ | 53813-2 | ^LOINC ​ | 53813-2 |
-^Кратко наименование| P2Y12 rec. blockade ​test |+^Кратко наименование| P2Y12 test |
 ^Пълно наименование на теста| Измерване на Тромбоцитна агрегация при пациенти приемащи ​ P2Y12 - инхибитори| ^Пълно наименование на теста| Измерване на Тромбоцитна агрегация при пациенти приемащи ​ P2Y12 - инхибитори|
 ^Мерни единици ​ |PRU | ^Мерни единици ​ |PRU |
 ^Методика ​ |Турбидиметрично измерване на индуцирана тромбоцитна агрегация.| ^Методика ​ |Турбидиметрично измерване на индуцирана тромбоцитна агрегация.|
-^Други имена ​ |ADP test, P2Y12 test | +^Други имена ​ |ADP test,​P2Y12 ​receptor blockade ​test (Clopidogrel) ​
-^Материал ​ |Цитратна ​ кръв (пълна венозна кръв във вакутейнер с 3.2% натриев цитрат - синя капачка)| +^Материал ​ |Цитратна кръв (пълна венозна кръв във вакутейнер с 3.2% натриев цитрат - синя капачка ​– 2 броя, обозначени по поредност на вземането). Епруветките се изпращат отделно от общата пратка.
-^Условия за транспорт и стабилност ​ | до часа | +^Условия за транспорт и стабилност ​ | До часа ​при 18-25С. ​
-^Условия за пробовземане |Кръв се взема поне 5 дни след начало на терапията |+^Условия за пробовземане |Поне 5 дни след начало на терапията, 4-24 часа от последния прием на лекарството; ​|
 ^Референтни стойности ​ |<80 опасност от кървене;​ 90-208 терапевтичиен диапазон ; >210 намален терапевтичен отговор | ^Референтни стойности ​ |<80 опасност от кървене;​ 90-208 терапевтичиен диапазон ; >210 намален терапевтичен отговор |
 ===== Информация за пациенти ===== ===== Информация за пациенти =====
coagulation/p2y12.txt · Последна промяна: 06.06.2019 10:32 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki