Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Предходна версия
coagulation:pai [05.11.2015 13:33]
admin
coagulation:pai [05.11.2015 13:34] (текуща)
admin
Ред 11: Ред 11:
 ^Условия за пробовземане |през целия ден ​  | ^Условия за пробовземане |през целия ден ​  |
 ^Референтни стойности ​ |Хомозигот по нормалния алел ( див тип) | ^Референтни стойности ​ |Хомозигот по нормалния алел ( див тип) |
-  ​* **Същност на изследването **+ 
 +  ​ **Същност на изследването **
 Инхибиторът на плазминогенният активатор-1 (PAI-1) принадлежи към групата на сериновите протеазни инхибитори и е ключов регулаторен елемент в процесите на кръвосъсирването. Инхибиторът на плазминогенният активатор-1 (PAI-1) принадлежи към групата на сериновите протеазни инхибитори и е ключов регулаторен елемент в процесите на кръвосъсирването.
   * **Защо и кога се изследва?​**   * **Защо и кога се изследва?​**
coagulation/pai.txt · Последна промяна: 05.11.2015 13:34 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki